Texty písní The Pretenders Last of the Independents Forever Young

Forever Young

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

MAY GOD BLESS YOU AND KEEP YOU ALWAYS
MAY YOUR WISHES ALL COME TRUE
MAY YOU ALWAYS DO FOR OTHERS
AND LET OTHERS DO FOR YOU
MAY YOU BUILD A LADDER
TO THE STARS
AND CLIMB ON EVERY RUNG
AND MAY YOU STAY
FOREVER YOUNG

FOREVER YOUNG
FOREVER YOUNG
MAY YOU STAY
FOREVER YOUNG

MAY YOU GROW UP
TO BE RIGHTEOUS
MAY YOU GROW UP TO BE TRUE
MAY YOU ALWAYS KNOW THE TRUTH
AND SEE THE LIGHTS SURROUNDING YOU
MAY YOU ALWAYS BE COURAGEOUS
STAND UP RIGHT AND BE STRONG
AND MAY YOU STAY
FOREVER YOUNG

FOREVER YOUNG
FOREVER YOUNG
MAY YOU STAY
FOREVER YOUNG

MAY YOUR HANDS ALWAYS BE BUSY
MAY YOUR FEET ALWAYS BE SWIFT
MAY YOU HAVE A STRONG FOUNDATION
WHEN THE WINDS OF CHANGES SHIFT
MAY YOUR HEART ALWAYS BE JOYFUL
MAY YOUR SONG ALWAYS BE SUNG
MAY YOU STAY
FOREVER YOUNG

FOREVER YOUNG
FOREVER YOUNG
MAY YOU STAY
FOREVER YOUNG
Kéž Ti Bůh požehná a drží vždy při Tobě
Kéž se všechna Tvá přání vyplní
Kéž děláš vše pro druhé
A necháš druhé, aby to samé dělali pro Tebe
Kéž postavíš žebřík
Ke hvězdám
A vylezeš na každou příčel
A kéž zůstaneš
Navždy mladý

Navždy mladý
Navždy mladý
Kéž zůstaneš
Navždy mladý

Kéž dospěješ
Abys byl poctivý
Kéž dospěješ, aby to byla pravda
Kéž bys vždy znal pravdu
A viděl světla okolo sebe
Kéž budeš vždy odvážný
Správně se tomu postavíš a budeš silný
A kéž zůstaneš
Navždy mladý

Navždy mladý
Navždy mladý
Kéž zůstaneš
Navždy mladý

Kéž budou Tvé ruce vždy zaměstnané
Kéž budou Tvé nohy vždy rychlé
Kéž budeš mít vždy pevný základ
Když se vlivy změn posunou
Kéž bude Tvé srdce vždy rozradostněné
Kéž bude Tvá píseň vždy zpívána
Kéž zůstaneš
Navždy mladý

Navždy mladý
Navždy mladý
Kéž zůstaneš
Navždy mladý
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy