Texty písní The Prodigy The Fat Of The Land Diesel Power

Diesel Power

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Yo, I used to check out lyrics upon the format
Build with skill with technique. Computer A-DAT
My lyrical form is clouds on your brainstorm
I get hyped think thought flow. Acrobat, sink the track, pump the track
Dance missions,clubs like spores react by. Strong visions
And hurrying more. Reflects on the dancefloor
Flow it up and having now people showing up
Packing crowds jam packed venues
Needles collapse, while atmosphere continues
Sprinkle that,
Winnin' like that, movin'like that, hittin' like that
The melody is phat
Yeah, I'm on the energy source
The cosmic force
With Prodigy
Kicking astrology
My intellect's the power
With Diesel Power

Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fanta..

We spin back rewind. Diesel Power
Blows your mind drastically, fantasically
It has to be, automatically
Check it out. You better work it out
Change to another bug
My techniques, strategies, abilities.
I leave cords of mikes hanging like Spring Lees
You would try so fast. Beyond the human eye
Lyrical tactics, vocal gymnastics
E's and pepped up
You get swept up
Smacked up, backed up, your crew's all cracked up
Checking flow
Quick choose quick
You can't stick
My medical brain's a stranger's angles
You get tangled. Twisting side effects us
Channels repeat, complete. Can't compete
Check that our texture
Mind adventure
Exploit the point
It attracts to devour
My intellectual seed
With diesel power

Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fanta...

Back attack
And wack patch you're faxing me
You don't want none
High quality acts should be still standing
Damaging your other manic
Quick reverse
Bolting as the first verse
My amplifier blows on your world's higher
World's sire
Cuts like a barbed wire
Record player
I pull up on you every day
Fast forward
I move And I swings forward
Exit load
Put your brain in right mode
Selected mix
The man with perfected fix has lightly bite me
Copy zimmer. Cops' handblocks
You can't knocks some out there
I've been lifting,shifting, persisting
Intelligent kingpin
Keep the strategy
As I roll with Prodigy
With Diesel Power

Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fanta...

Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fantastically
Blows your mind drastically, fanta...
Jo, jsem se podívat na texty na formát
Sestavte s dovedností s technikou. Computer-DAT
Moje lyrická formulář je mraky na vašem Brainstorm
Já si myslel, že medializovaný toku. Acrobat, dřez dráhy, čerpadlo trať
Dance misí, kluby, jako je spor reagovat. Silné vize
A spěchala více. Odráží na tanečním parketu
Flow to a mají nyní lidé objevovat
Balení davy jam balena místa
Jehly kolaps, zatímco atmosféra pokračuje
Posypeme, že
Winnin 'jako to, že movin'like, Hittin' rád, že
Melodie se phat
Jo, já jsem na zdroj energie
Kosmické síly
S Prodigy
Kicking astrologie
Můj intelekt je moc
S Diesel Power

Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, Fanta ..

Jsme zpět rotace vzad. Diesel Power
Rány tvé mysli drasticky, fantasically
To musí být automaticky
Check it out. Radši Work It Out
Změnit na jiný hmyz
Moje technik, strategií, schopností.
Nechám šňůry mikes visící jako jaro Lees
Byste zkusit tak rychle. Mimo lidské oko
Lyrický taktiky, zpěv gymnastika
E a pepped up
Získáte strhne
Plácl se, zálohování, vaše posádka je všechno reklamě
Kontrola průtoku
Rychlý výběr rychlé
Nemůžete stick
Můj zdravotní mozku cizince úhly
Dostanete spletité. Kroucení nežádoucí účinky nás
Kanálů opakovat, kompletní. Nemůže konkurovat
Ověřte si, že naše textury
Paměti dobrodružství
Exploit bod
Přitahuje k sežrání
Moje duševní osiva
S dieselové

Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, Fanta ...

Zpět na útok
A pošuk patch jsi mě faxování
Nechcete nic
Vysoká kvalita akty by měly být stále stojí
Poškození jiných maniakální
Rychlé přenesení
Sešroubovávání jako první sloka
Moje zesilovač rány ve vašem světě je vyšší
Světové otec
Kusy jako ostnatý drát
Gramofon
Zastavila jsem se na tebe každý den
Rychlý posun vpřed
A já jsem krok vpřed houpačky
Exit zatížení
Dejte svůj mozek v pravé režimu
Vybrané mix
Muž se zdokonalil opravy má lehce kousat mě
Copy Zimmer. Cops 'handblocks
Nemůžete srazí nějaký tam
Byl jsem zvedání, posouvání, přetrvávající
Inteligentní čepu
Držet strategie
Jak jsem rolka s Prodigy
S Diesel Power

Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, Fanta ...

Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, fantasticky
Rány tvé mysli drasticky, Fanta ...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy