Texty písní The White Stripes The White Stripes Slicker Drips

Slicker Drips

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Your breath is sweet
Your eyes are like two jewels in the sky.
Your back is straight, your hair is smooth
On the pillow where you lie.
But I don't sense affection
No gratitude or love
Your loyalty is not to me
But to the stars above.

One more cup of coffee for the road
One more cup of coffee 'fore I go
To the valley below.

Your daddy he's an outlaw
And a wanderer by trade
He'll teach you how to pick and choose
And how to throw the blade
He oversees his kingdom
So no stranger does intrude
His voice it trembles as he calls out
For another plate of food

One more cup of coffee for the road,
One more cup of coffee 'fore I go
To the valley below

Your sister sees the future
Like your mama and yourself
You've never learned to read or write
There's no books upon your shelf.
And your pleasure knows no limits
Your voice is like a meadowlark
But your heart is like an ocean
Mysterious and dark

One more cup of coffee for the road,
One more cup of coffee 'fore I go
To the valley below
Tvůj dech je sladký
Tvé oči jsou jako dva drahokamy na obloze.
Tvá záda jsou rovná, tvé vlasy jemné
Na polštáři když ležíš.
Ale necítím zalíbení
Žádný vděk či lásku
Tvá věrnost není pro mě
Ale pro hvězdy na obloze.

Další hrnek kávy na cestu
Další hrnek kávy, než odejdu
Do údolí pod zemí.

Tvůj táta je zločinec
A tulák
Naučil tě jak krást a volit si
A jak házet nožem
Dohlíží na své království
Kam žádný cizinec nevnikne
Jeho hlas se třese, když volá
O další talíř s jídlem

Další hrnek kávy na cestu
Další hrnek kávy, než odejdu
Do údolí pod zemí.

Tvá sestra vidí budoucnost
Jako tvá máma i ty
Nikdy ses nenaučila číst nebo psát
Na tvých policích nejsou knihy.
A tvé potěšení nemá hranic
Tvůj hlas je jako skřivánkův
Ale tvé srdce je jako oceán
Záhadné a temné

Další hrnek kávy na cestu
Další hrnek kávy, než odejdu
Do údolí pod zemí.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy