Texty písní Theatre Of Tragedy Storm Ashes And Dreams

Ashes And Dreams

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Everyone else speaks in a drone
Round and round into the unknown
Afternoon sun filters out through smoke
The hum of factories quietly revoked

Touch of elation
Panicked inside
Praying for silence, our lives all in vain
Fallen out of love
Haunted - will always run

Wonderful shatterproof metal walls
In timeless rapture withstand it all
Lifeless engines in the summer towns
On empty vistas where the quiet abounds

Seasons change us
This moment envisions eternity
I see slowly the shadows belong to me
Feel my emotions, believe me
It's just like a summer breeze
Sorrow changes us
This moment envisions eternity

Losing all senses
What did we become?
Someone grew stronger, while some other passed
This is what remains
Ashes and dreams of better days
Všichni ostatní mluví hučením
Dokola do neznáma
Odpolední slunce se odfiltruje přes kouř
Hučení továren tiše zrušeno

Dotek nadšení
Zpanikařil uvnitř
Modlí se za ticho, naše životy marně
Pokleslý z lásky
Pronásledovaný - bude vždy utíkat

Kouzelné odolné kovové stěny
V nadčasový vytržení vydrží vše
Neživé motory v letních městech
Na prázdné pohledy, kde ticho oplévá

Období nás změní
Tento okamžik předpokládá věčnost
Vidím pomalu stíny patří ke mě
Ciť mé emoce, věř mi
Je to jako letní vánek
Zármutek nás změní
Tento okamžik předpokládá věčnost

Ztrácíme všechny smysly
Co se z násstalo?
Někdo zesílil, zatímco někdo jiný prošel
To je to, co zbyde
Popel a sny lepších časů
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy