Texty písní Theatre Of Tragedy Storm Voices

Voices

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Two views of the locations merging into three or more
An endless flow of words and miles and miles of stars

Re-focus on distant stars
Brings less voices to entertain us
We will always be here
Keep cheap platitudes again

Disagree with my own self
No such thing as 'Who am I?'
Growing weary

Subdue these sounds forever
Someone visited my mind in wonder
Somewhere behind walls and halls another sight surrounds me
Voices say: "If you could set me free?"

Ignorant of the sublime
Someone said that the world is really strange
As revolving doors kept spinning
Up and down

In the world that I knew
I'll always be there
Read to me a story now
Can you sing your lullaby?
Growing weary

I'll be yours now
How can I be sure if I am me and yo
Dva pohledy na místech sloučení do tří nebo více

Nekonečné množství slov a míle a míle hvězd

Re-zaměření na vzdálené hvězdy

Přináší méně hlasů, k zábavě nás

Budeme vždy zde

Udržujte levné fráze znovu

Nesouhlasí s mým vlastním já

Žádná taková věc jako 'Kdo jsem já?'

Pěstování unavený

Potlačit tyto zvuky navždy

Někdo navštívil mou mysl v zázrak

Někde za zdí a další haly pohled kolem mě

Hlasy říkají: "Kdybyste mě osvobodil?"

Nezná vznešené

Někdo řekl, že svět je opravdu divné

Jako otáčivé dveře stále spinning

Nahoru a dolů

Ve světě, které jsem znal,

Vždy budu tam

Přečtěte si, aby mi příběh teď

Můžete si zpívat ukolébavku?

Pěstování unavený

Budu tvoje teď

Jak si mohu být jistý, jestli jsem já a yo
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy