Texty písní Theatres Des Vampires Nightbreed of Macabria Welcome To Macabria

Welcome To Macabria

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

The thoughts, they slide hanging between the past,
that has coiled my body with long heavy chains,
and the future that doesn't belong to me and that
sinks more and more into oblivion. Flashes of

certainties rip from the sky of non-existence
while tall flames burn down my sighs. I'm lost in
the madness of this darkness... Of this
perversion. A sharp dream that makes my soul
bleed...
Myšlenky, kloužou skrz minulost, jenž zkroutila mé tělo dlouhými těžkými pouty, a budoucnost jenž mi nepatří a propadá víc a víc do zapomnění.
Záblesky jistoty padají z neexistující oblohy, zatímco obrovské plameny spalují mé povzdechy.
Jsem ztracen v tom šílenství temnoty…té zvrhlosti.
Ostrý sen, co přinutil mou duši krvácet…
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy