Texty písní Theocracy As The World Bleeds Nailed

Nailed

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I’ve been working for my whole life to get to the other side
And try to achieve true righteousness
All the scourges and whips I cracked
The flesh I ripped off my back
It only led me to emptiness

Here I am, a broken man who’s done all that a man could do
And found that it’s only filthy rags
Monasteries, religious schools, indulgences, laws and rules
It all added up to nothing and darkness and death
Vanity, heartache, and emptiness
Efforts all fading away
The flesh and defeat that it brings
Till You guide me and show me things
That my eyes have never seen before
As I burst forth from the belly of the beast
Never fight it anymore
For the burden on my life has been released
Nail it to the door

Nailed these ninety-five things I’ve learned
They’ll say that I must be burned
For God has no place for heretics
All the things that they try to sell
It’s trickery straight from Hell
To turn it into a den of thieves

See these madmen peddling the wares of dead men’s souls
Collecting on a debt already paid so long ago
There’s fire in my spirit, and fire in their eyes
For now they’ll want to burn me alive
Yet freedom rings
Unworthiness is all I bring
The blood of Christ is all I claim
This grace revealed everything
That my eyes have never seen before
As I burst forth from the belly of the beast
Never fight it anymore
For the burden on my life has been released
Nail it to the door
Celý život pracuji, abych se dostal na druhou stranu.
A dosáhl pravé čestnosti.
Všemi karabáči a biči se ničím.
Rozervávám se na svých zádech.
Pouze to mě vede do prázdnoty.

Jsem zde, zlomený muž, který dokončil vše, co muž dokáže.
A objevil, že to jsou pouze špinavé hadry.
Kláštery, církevní školy, odpustky, zákony a pravidla
To vše dělá nicotnost a temnotu a smrt
marnivost, zármutek a prázdnotu.
Neustálá námaha a všechna snaha jsou pryč.
Maso a vítěztví, které to přináší.
Dokud Ty můj průvodce mi neukážeš věci
které mé oči nikdy předtím neviděli
Jakmile vypadnu z břicha bestie
Nebudu více bojovat
Pro břemeno mého života, aby bylo uvolněné
Dveře jsou přibity

Nailed these ninety-five things I’ve learned
Oni řeknou musím to spálit
Bůh nemá místo pro kacíře
Všechny věci, které zkusily prodat
Je to podvod přímo z pekla
Obrať se od doupěte zlodějů

Uvidíš blázny prodávající výrobky, které zabíjí mužské duše
Sbírání dluhů trvá tak dlouho
Toto je oheň v mé duši, a oheň v mých očích
Teď chtějí spálit můj život
Ještě jsou povoleny změny
Všechny nehodnotné věci mám sebou
Kristova krev jsou všechny požadavky
Tato modlitba prozradí
co moje oči nikdy předtím neviděli
Jakmile vypadnu z břicha bestie
Nebudu více bojovat
Pro břemeno mého života, aby bylo uvolněné
Dveře jsou přibity
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy