Texty písní Tiamat Amanethes Enquinox Of The Gods

Enquinox Of The Gods

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Listen to the angel sing
I can hear her crying
I can see her burning wing
In a burning church of shame
A bloody Mary in flames
Spoken infernal names

Rise from the ashes and do it again
Yeah, we can make it happen

My Nemesis, my friend
Why don't you stop to pretend
It's the beginning not the bitter end, no

Through the Genesis flood
We were baptized in blood
A military coup of the new God's

Rise from the ashes and do it again
Yeah, we can make it happen

This is the Equinox of the Gods

Set the altar on fire
See the embers go higher
See the burning oils glowing
Sacrificial blood's flowing

We never bow unto thee
We went to Gethsemane
To kill your self-pitying Nazarene

Now all the cherubs are deceased
Upon their corpses we feast
The only good priest is a dead priest!

(Crucify her upsidedown
Impale her with rusty nails
Dress her up in a blood red gown
And gory, beautifully painted veil
Let her bleed to death before our eyes
Oh ooh
May she be punished and sacrificed
Oh ooh, oh yeah!)

The dirty nuns are in chains
No monasteries remain
The time has come for our Master to reign

Again

Thy kingdom is gone
Satan's work is done
And A-Bomb over Babylon
Naslouchej zpěvu anděla
Slyším její pláč
Vidím její hořící křídlo
V hořícím kostele hanby
Krvavá Mary v plamenech
Mluvící pekelnými plameny

Povstaň z popela a udělej to znovu
Uděláme to

Má Nemesis, můj přítel
Proč nepřestaneš předstírat
Je to začátek, ne hořký konec, ne

Skrz tok Genesis
Byli jsme pokřtěni krví
Vojenský útok nového Boha

Povstaň z popela a udělej to znovu
Uděláme to

Toto je božská rovnodennost

Spatři oltář v plamenech
Spatři dým stoupající výš
Spatři hořící žhavý olej
Tok obětované krve

Nikdy se vám nepokloníme
Šli jsme do Gethsemane
Abychom zabili váš lítostný Nazarene

Nyní jsou všichni cherubíni mrtví
Na jejich mrtvolách hodujeme
Jediný dobrý kněz je mrtvý kněz!

(Ukřižujte ji opačně
Probodněte ji rezavými hřebíky
Oblečte ji do krvavě rudého pláště
A krvavého, nádherně zbarveného závoje
Nechte ji vykrvácet před našima očima
Oh ooh
Má být potrestána a obětována
Oh ooh, oh yeah)

Špinavé jeptišky v poutech
Žádné kláštery nezbyly
Přišel čas pro Pána aby vládl

Znova

Tvé království je pryč
Práce Satana dokonána
A Bomba shozena na Babylon
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy