Texty písní Tim Buckley Song to the siren

Song to the siren

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

On the floating, shapeless oceans
I did all my best to smile
til your singing eyes and fingers
drew me loving into your eyes.

And you sang "Sail to me, sail to me;
Let me enfold you."

Here I am, here I am waiting to hold you.
Did I dream you dreamed about me?
Were you here when I was full sail?

Now my foolish boat is leaning, broken love lost on your rocks.
For you sang, "Touch me not, touch me not, come back tomorrow."
Oh my heart, oh my heart shies from the sorrow.
I'm as puzzled as a newborn child.
I'm as riddled as the tide.
Should I stand amid the breakers?
Or shall I lie with death my bride?

Hear me sing: "Swim to me, swim to me, let me enfold you."
"Here I am. Here I am, waiting to hold you."
Na plovoucím, pustém oceánu
Dělal jsem všechno pro to, abych se mohl usmát
Dokud tvé pějící oči a prsty
nevepsaly lásku do tvých očí.

A tys zpívala "Pluj ke mě, pluj ke mě;
Nech mě tě obejmout."

Tady jsem, tady jsem, připraven tě držet.
Snil jsem sen o tom, že jsi snila o mně?
Bylas tady, když jsem byl potopen?

Teď se moje hloupá loď naklání, zlomená láska se rozbila o tvé kameny.
Pro tebe zpíval: "Nedotýkej se mne, nedotýkej se mne, vrať se zpět zítra."
Oh, mé srdce, oh, mé srdce se smutku vyhýbá.
Jsem v rozpacích jako novorozené dítě.
Jsem jako prostřílený jako příliv a odliv.
Mám stát uprostřed zlomu?
Nebo bych měl ležet spolu se smrtí mé nevěsty?

Slyš mě zpívat: "Plav ke mě, plav ke mě, nech mě tě obejmout."
"Tady jsem. Tady jsem, připraven tě držet."
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy