Texty písní Timbaland Hold On

Hold On

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro - Timbaland - talking]
Oh!
You know what?
(Wyclef: good good good)
I go through a lot, since my baby girl´s not here
Life ain´t been the same for me
Li Li I miss you very much
I want you to hear my pain that I go through (go through ...)

[Verse 1 - Timbaland] + (Wyclef Jean)
It´s been three years (AH!), livin this fast life
I think on it, I know one day I won´t have life
People don´t know me over the time B
They don´t wanna know me, they wanna know my G´s
Li I quit, things ain´t the same no more
But I´ma do my thing ´til there ain´t no more (yeah)
I got a plan, I wonder how far it can go
I demand the best for myself, that´s all I know
I, done seen the world become
Products of a revolution that we begun (yeah)
Make me wanna split a swisher, I need me one
They keep on coping more deed than one
That´s why I say ..

[Break - Timbaland]
I know you like my shoes, cause you walkin my shoes
And would you be prepared to see (would ya?)
A life full of money and a life full of girls
But a heart that´s really in deed (feel my pain)
A lot of people yellin ("we love ya Timbaland")
But I know y´all really envy(ooo)
I don´t know who´s in my corner, don´t know where is my corner
But I gotta grab onto Li
So I must ..

[Chorus - Wyclef Jean]
Hey, Timbaland you gotta hold on (hold on)
But you got to be strong
the pains almost over
(Timbaland: My pain almost over)
Look towards the sky, there´s only one Jehovah
(Timbaland: I can´t quit yet), you can´t quit

You gotta hold on, you got to be strong
(Timbaland: Uh, my pain almost over)
Look towards the sky, there´s only one Jehovah

[Verse 2 - Magoo] + (Wyclef Jean)
Pain, can´t you see the pain in my eyes?
The lie behind my cries, don´t you sympathize with me
You don´t have to wonder when I come
You label me a bum, you think it ain´t suprisin me (yeah)
Funny how boo got money, people come around
Soon as boo fail, kick ´em to the ground (yeah)
Not just neighbors, the whole damn town
Own flesh and blood, said I was a clown
But as the world turns, my life can too
And like a gun kills, a knife can too (yeah)
I was stabbed thrice, how ´bout you?
Once by my mom, pops the other two
Child abuse kid, ward of the state
I know it was the past, but I just can´t shake
How you had a kid, beat me like a slave
I was only three, how could I misbehave?
I didn´t know better, you could teach me first
You said fuck that, then you beat me worse
It´s pain in this verse, hard to go on (yeah)
Boo is a man, so I must hold on

[Break - Timbaland]
I know you like my shoes, cause you walk in my shoes
And would you be prepared to see (would ya?)
(Wyclef: yeah)
A life full of money and a life full of girls
But a heart that´s really in deed (full of pain)
A lot of people yellin ("we love ya Maganoo")
But I know y´all really envy(ooo)
I don´t know who´s in my corner, don´t know where is my corner
(Wyclef: yeah)
But I gotta grab onto Li, uh huh
So I must ..

[Chorus - Wyclef Jean]
You gotta hold on (hold on)
But you got to be strong
the pains almost over
(Timbaland: my pains almost over)
Look towards the sky, there´s only one Jehovah
(Timbaland: I can´t quit yet), can´t quit

You gotta hold on (yeah)
You got to be strong (yeah)
(Timbaland: my pains almost over)
Yeah, look towards the sky, there´s only one Jehovah (yeah)

[Verse 3 - Wyclef Jean]
Yeah, yo, I seen Brooklyn turn into Crook-lyn
The youngn´s they spend their life in central Crook-lyn (yeah)
I´ve seen prom queens, turn into prom fiends
Sometime I ask myself what happen to Dr. King´s "Dream" (yeah)
I´ve seen best friends, turn to enemies
What made it sad, I had to sing at the eulogy
So hard for us to say goodbye
So I puff the lye and stay high (yeah)
The man you said was your fam in the park (yeah)
Saw your face spark when you found out he was a Narc (yeah)
Cause everybody wanna be Nino Brown
They wanna be Nino Brown, they wanna be Nino Brown (yeah)
And the girls they love the Nino Brown
They hug they Nino Brown, they lust for Nino Brown (yeah)
And the fiends they want the Nino Brown
The way he hold you down, when he comes around (yeah) (*echo*)

[Outro - Timbland - talking]
The pain never stops baby
Li Li, I hope ya hear this
Cause life will never be the same without you girl
(Wyclef: yeah)
Timbaland talkin to you
(Wyclef: yeah, yo, yo)
We ain´t used to nothin
This music industry, will never be the same without you
Nothin but pain, hard struggle
But me and Jimmy D, we´re gonna keep ridin for ya
Cause life must go on
You must live on
So we gotta hold on, c´mon

(Hold on) uh, (hold on)
My pain almost over (hold on, hold on)
I can´t quit yet (hold on, hold on)
My pain almost over (hold on, hold on)
Nah Li Li, me and ´Goo we can´t quit, OH!
[Intro - Timbaland - mluvíme]
Oh!
Víš co?
(Wyclef: good good good)
I projít hodně, protože moje holčička není zde
Život je nebylo stejné pro mě
Li Li Stýská se mi po vás moc
Chci vás slyšet mé bolesti, že jsem projít (projít ...)

[Verse 1 - Timbaland] + (Wyclef Jean)
Je to již tři roky (Aha!), Livin tomto rychlém životě
Myslím, že na to, vím, že jeden den nebudu mít život
Lidé nevědí, mi po čase B
Nechtějí, aby mě znají, chtějí vědět, z mého G
Li Přestala jsem, to není totéž, ne více
Ale to moje věc, I'ma 'til, že není žádný větší (jo)
Mám plán, Zajímalo by mě, jak daleko může jít
I požadují jen to nejlepší pro sebe, to je všechno vím
I učinil viděl svět stává
Výrobky z revoluce, že jsme začali (jo)
Make Me Wanna rozdělit swisher, potřebuji mi jedno
Budou mít na vyrovnávání se více než jeden skutek
To je důvod, proč mám říct ..

[Break - Timbaland]
Vím, že se vám líbí moje boty, protože ty moje boty WalkiN
A byste být připraveni shlédnout (by ano?)
A život plný peněz a život plný dívek
Ale srdce, že je opravdu v skutku (můj pocit bolesti)
A hodně lidí yellin ( "Milujeme tě Timbaland")
Ale já vím, y'all opravdu závidět (ooo)
Já nevím, kdo je v mém rohu, nevíte Kde je můj koutek
Ale já musím urvat na Li
Tak jsem se musí ..

[Chorus - Wyclef Jean]
Ahoj, Timbaland musíš držet na (hold on)
Ale musíš být silná
o bolesti téměř u konce
(Timbaland: My bolest téměř over)
Podívejte se na obloze, existuje pouze jedna Jehova
(Timbaland: můžu skončit ještě není), nemůžete přestat

Musíš se držet toho, musíš být silná
(Timbaland: No, moje bolest téměř over)
Podívejte se na obloze, existuje pouze jedna Jehova

[Verse 2 - Magoo] + (Wyclef Jean)
Bolest, nemůže vás vidět bolest v mých očích?
Lži, za mé výkřiky, nebudou vás mít soucit se mnou
Nemusíte se divit, když jsem přišel
Ty štítek mi prdelka, ty myslíš, že to není suprisin mě (jo)
Funny hanba, jak mám peníze, lidé přicházejí kolem
Jakmile nejsou hanba, kop 'em na zemi (jo)
Není to jen sousedé, celý město
Vlastní tělo a krev, řekl, že jsem šašek
Ale jak se svět otočí, můj život je příliš
A jako zbraň zabíjí, nůž můžete taky (jo)
Byl jsem pobodal třikrát, jak 'bout vy?
Poté, co by moje máma, salonní dalších dvou
Zneužívání dětí kluk, vizita o stavu
Vím, že to bylo v minulosti, ale já prostě nemůže shake
Jak jste byl malý kluk, beat mi to jako otrok
Byl jsem jen tři, jak jsem mohl dělat ostudu?
Nevěděl jsem lepší, mohl bys mě učit první
Řekl jste, kurva, že pak mě horší
Je to bolest v tomto verši, tvrdě jít o (jo)
Boo je jeden člověk, a tak jsem se musí držet na

[Break - Timbaland]
Vím, že se vám líbí moje boty, protože vás v mé boty
A byste být připraveni shlédnout (by ano?)
(Wyclef: ano)
A život plný peněz a život plný dívek
Ale srdce, že je opravdu v skutku (plný bolesti)
A hodně lidí yellin ( "Milujeme tě Maganoo")
Ale já vím, y'all opravdu závidět (ooo)
Já nevím, kdo je v mém rohu, nevíte Kde je můj koutek
(Wyclef: ano)
Ale já musím urvat na Li, no jo
Tak jsem se musí ..

[Chorus - Wyclef Jean]
Musíš hold on (vydrž)
Ale musíš být silná
o bolesti téměř u konce
(Timbaland: téměř nad mé bolesti)
Podívejte se na obloze, existuje pouze jedna Jehova
(Timbaland: můžu skončit ještě není), nemůže skončit

Musíš hold on (jo)
Musíš být silný (jo)
(Timbaland: téměř nad mé bolesti)
Jo, podívej se na nebe, existuje pouze jedna Jehova (jo)

[Verse 3 - Wyclef Jean]
Jo, jo, jsem viděl, Brooklyn proměnit v Crook-LYN
V youngn je, že tráví svůj život v centrální Crook-LYN (jo)
Já si prohlíželi plese královen, proměnit v maturitním ďáblové
Někdy se ptám sám sebe, co se stalo se Dr. krále "Dream" (ano)
Jsem viděl nejlepší přátelé, odbočte na nepřátele
Co to smutný, musel jsem zpívat v chvála
Tak to těžké pro nás se rozloučit
Tak jsem na vydechnutí louhu a zůstat vysoká (jo)
Ten člověk řekl jste byl váš fam v parku (jo)
Viděl tvůj obličej jiskra, když zjistil, že byl protidrogového oddělení (jo)
Protože všichni chtějí být Nino Brown
Chtějí být Nino Brown, chtějí být Nino Brown (jo)
A dívky, které milují Nino Brown
Jejich objetí, které Nino Brown, ale na touze Nino Brown (jo)
A ďáblové se chtějí Brownovi Nino
Způsob, jakým on Hold You Down, když přijde kolem (jo) (* echo *)

[Outro - Timbland - mluvíme]
Ta bolest nikdy nepřestane dítě
Li Li, doufám, že tě slyšet
Protože život už nikdy nebude stejný, aniž byste dívku
(Wyclef: ano)
Timbaland Talkin pro vás
(Wyclef: Jo, jo, jo)
My není používán pro nic
Tento hudební průmysl, nikdy nebudou stejné, aniž byste
Nic ale bolest, tvrdý boj
Ale já a Jimmy D, my jsme to udržet ridin pro tebe
Protože život musí jít dál
Musíš žít dál
Takže musíme držet toho, c'mon

(Vydrž) ehm, (hold on)
Moje bolest téměř u konce (Vydrž, vydrž)
I nemůže skončit ještě (Vydrž, vydrž)
Moje bolest téměř u konce (Vydrž, vydrž)
Ne Li Li, já a 'Goo nemůžeme odejít, OH!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy