Texty písní Tool 10,000 Days Right In Two

Right In Two

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Angels on the sideline,
Puzzled and amused.
Why did Father give these humans free will?
Now they’re all confused.

Don’t these talking monkeys know that
Eden has enough to go around?
Plenty in this holy garden, silly old monkeys,
Where there’s one, you're bound to divide it,
Right in two.

Angels on the sideline,
Baffled and confused.

Father blessed them all with reason.
And this is what they choose.
Monkey, killing monkey, killing monkey.
Over pieces of the ground.

Silly monkeys give them thumbs,
They forge a blade,
And where there's one they're bound to divide it,
Right in two.
Right in two.

Monkey, killing monkey, killing monkey.
Over pieces of the ground.
Silly monkeys give them thumbs,
They make a club.
And beat their brother down.
How they survive so misguided is a mystery.
Repugnant is a (not dismal) creature who would
Squander the ability to lift an eye to heaven, conscious of his fleeting time here

Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.

Fight, over the clouds, over the earth, over sky.
Fight, over life, over blood, over air and light.
Over love, over sun, over another.
Fight, till they die (not all the time) Over what? Over Lies and (greed).

Angels on the sideline again.
Been so long with patience and reason.
Angels on the sideline again.
Wondering when this tug of war will end.

Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.
Cut it divide it all right in two.
Right in two.
Right in two.
Andělé v ústraní
Rozpačití a pobavení
Proč dal Otec těmto lidem svobodnou vůli?
Teď jsou všichni zmatení

Copak tyto mluvící opice nevědí, že Eden u má dost přešlapování kolem?
Spousta z nich v této svaté zahradě, hloupých starých opic
Kde je jedna, jsi svázaný k tomu ji rozdělit
Rovnou na dvě

Andělé v ústraní
Bezradní a zmatení
Otec jim všem žehnal se záměrem
A tohle si oni vybrali?
Opice zabíjející opici zabíjející opici
Napříč částmi země

Hloupé opice jim přikážou
Oni stvoří čepel
A kde je jeden, jsou povinni jej rozdělit
Rovnou na dva
Rovnou na dva

Opice zabíjející opici zabíjející opici
Napříč částmi země
Hloupé opice jim rozkážou
Oni udělají palcát
A srazí svého bratra dolů
Jak přežívají v takovém omylu je záhadou
Odporný je tvor, který by promarnil tu možnost pohléhnout k nebi
S vědomím svého pomíjivého času zde

Rozsekni to rozděl to rovnou na dva
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva

Bojují skrze oblaka, skrze zemí, skrze nebesa
Bojují skrze život, skrze krev, skrze vzduch a světlo
Přes lásku, přes slunce, přes další
Bojují, dokud neumřou
Přes co? Přes lži a nenasytnost

Andělé znovu v ústraní
Pobývali tak dlouho se strpením a usuzováním
Andělé znovu v ústraní
Uvažující, kdy tato válečná strž skončí

Rozsekni to rozděl to rvnou na dva
Rozsekni to rozděl to rovnou na dva Rozsekni ro rozdel to rovnou na dva
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy