Texty písní Tool Lateralus Parabola

Parabola

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

We barely remember
Who or what came before this precious moment
We are choosing to be here
Right now
Hold on, stay inside

In this holy reality
In this holy experience

Choosing to be here in
This body
This body holding me
Be my reminder here that I am not alone in
This body
This body holding me
Feeling eternal, all this pain is an illusion

Alive

In this holy reality
In this holy experience

Choosing to be here in
This body
This body holding me
Be my reminder here that I am not alone in
This body
This body holding me
Feeling eternal, all this pain is an illusion

Twirling 'round with this familiar parabol
Spinning, weaving 'round each new experience
Recognize this as a holy gift and
Celebrate this chance to be

Alive and breathing
A chance to be
Alive and breathing

This body holding me
Reminds me of my own mortality
Embrace this moment, remember
We are eternal, all this pain is an illusion
Sotva si dokážeme vzpomenout
Co bylo před tímto vzácným momentem
Zvolili si být zde
Právě teď
Držte se, zůstaňte uvnitř

V této svaté realitě
Tyto svaté zkušenosti

Zvolili si být zde
Tělo
Toto tělo mě drží
Tělo
Tělo más vězní
Připomíná nám, že nejseme sami
Toto tělo nám připadá
věčné, všechna bolest je jen iluze

Naživu

V této svaté realitě
Tyto svaté zkušenosti

Zvolili si být zde
Tělo
Toto tělo mě drží
Tělo
Tělo más vězní
Připomíná nám, že nejseme sami
Toto tělo nám připadá
věčné, všechna bolest je jen iluze

Co to znamená, být, naživu...

Točící se, obeznámen s parabolou
Rotující, splétající každou novou zkušenost
Rozpoznávající tento svatý dar
Oslavte tuto šanci

Být naživu, dýchat
Šanci být
žít a dýchat

Toto tělo nás drží
Připomíná nám, vlastní smrtelnost
Přijměme tuto chvíli, nezapomeňte,
Jsme věčný, a všechna ta bolest je jen iluze...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy