Texty písní Toploader Magic Hotel Promised The Tide

Promised The Tide

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I can't believe what I have seen
A girl that I know from a dream
She is the one, though she don't know
And I must find out where she's to go

I get the feeling that we met before
Although I do not think that she saw
Eyes open wide
Unleash the tide
As the ocean washed over me
And the setting sky took over me

I will sail upon this promised tide for days
But the promised tide may lie
About the promises it makes

When I find that which is naturally mine
I sail from the harbour out to the sea
I follow that map that I drew in a dream
To the land where you fell in love with me
To a place where you chose to be with me

I will sail upon this promised tide for days
But the promised tide may lie
About the promises it makes

I'm a sailor in search of land
I'm a player without a band
I'm a soldier in search of war
I have money, but I am poor

Land ahoy, I think I saw
The promised tide released me
Upon the shore, I got the feeling once more
As the girl from dreams stood over me
Nemůžu uvěřit tomu, co jsem viděl
Dívka, kterou znám ze snu
Ona je jediná, i když o tom neví,
a já musím zjistit, kam chodí

Mám pocit, že už jsme se předtím potkali
I když si nemyslím, že mě viděla
Oči otevřené dokořán
Rozpoutat příliv
Zaplavila mě jako oceán
a uspořádala nebe nade mnou

Budu se plavit na tento zaslíbený příliv dní,
ale zaslíbený příliv možná lže
o splnění slibů

Když najdu to, co je přirozeně moje
Budu se plavit z přístavu ven na moře
Sleduju mapy, které jsem kreslil ve snu
Do země, kde ses do mě zamilovala
Na místo, kde sis mě vybrala

Budu se plavit na tento zaslíbený příliv dní,
ale zaslíbený příliv možná lže
o splnění slibů

Jsem námořník, který hledá zemi
Jsem hráč bez kapely
Jsem voják, který hledá válku
Mám peníze, ale jsem chudý

Země Ahoy, myslím, že jsem ji viděl
Zaslíbený příliv mě propustil
na pobřeží, mám ještě jednou pocit,
že dívka z mých snů stála nade mnou
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy