Texty písní Tori Amos Abnormally Attracted To Sin Ophelia

Ophelia

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ophelia your secret is safe
Ophelia you must break the chain
Some girls will get their way
Some fathers will control from the grave
Ophelia you must remember

Veronica's America is not like--
Is not like Charlotte's, one to savor
Cosmic flavor
Then Alison whispers, "remember
Change waltzes in with her sister Pain
Waiting for you to send her away
Wish her well break the chain
Break the chain"
I feel you

Ophelia
"The Eve of St. Agnes",
A poem he can't reach you in
Ophelia you know how to lose
But when will you learn to choose
Those men who choose to stay
Those mothers who won't look the other way
Ophelia you must remember

Veronica's America is not like--
Is not like Charlotte's, one to savor
Cosmic flavor
Then Alison whispers," remember
Change waltzes in with her sister Pain
Waiting for you to send her away
Wish her well break the chain
Break the chain"
I feel you
Ophelia
Ofélie, tvé tajemství je chráněno.
Oféie, musíš zničit zeď.
Některé dívky se dostanou do cesty.
Nějací otcové budou hlídat z hrobu.
Ofélie, musíš si pamatovat.

Veroničina Amerika není
není jako Charlottina, jedna si ji vychutnává,
kosmickou příchuť.
Potom Alison šeptá, "Pamatuj si,
změna tančí waltz se svou sestrou bolestí,
čeká na tebe abys ji poslala pryč,
přeje ji to nejlepší aby zničila hradby,
zničila hradby."
Cítím tě.

Ofélie,
"Den svaté Agnes",
báseň, ve které tě nemůže dosáhnout.
Ofélie, víš, jak ztratit,
ale kdy se naučíš vybírat si
ty muže, co si vyberou zůstat?
Ty matky, co se nepodívají jinam.
Ofélie, musíš si pamatovat,


Veroničina Amerika není
není jako Charlottina, jedna si ji vychutnává,
kosmickou příchuť.
Potom Alison šeptá, "Pamatuj si,
změna tančí waltz se svou sestrou bolestí,
čeká na tebe abys ji poslala pryč,
přeje ji to nejlepší aby zničila hradby,
zničila hradby."
Cítím tě.
Ofélie.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy