Texty písní Tori Amos Gold Dust Marianne

Marianne

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Tuna
Rubber
A little blubber in my igloo
And I knew you pigtails and all
Grils when they fall
And they said Marianne killed herself
And I said not a chance
Don't you love the girls ladies babes
Old bags who say she was so pretty why
Why why why did she crawl down in the old
Deep ravine

C'mon pigtails girls and all those sailors
Get your bags and hold down won't you just
Hold down cause Ed is watching my every sound
I said
They're watching my every sound

The weasel squeaks faster than a seven day week
I said Timmy and that purple Monkey
Are all down
At Bobby's house
Making themselves pesters and lesters and jesters an dmy
Traitors of kind
And I'm just having thoughts of Marianne
She could outrun the fastest slug
She could
Marianne
Quickest girl in the frying pan
Tuňák
pryž
trochu velrybího tuku v mém iglů
A já tě znala culíky a všechno
dívky když spadnou
a když řekli Marianne se zabila
řekla jsem, nepřipadá v úvahu
nemáte rádi ty dívky, dámy, paní,
staré babky co řeknou byla tak hezky proč
proč proč proč spadla tak hluboko do rokle

no tak culíčky a všichni tito námořníci
vemte tašky a držte je
jen si to hlídejte protože Ed hlídá každý můj zvuk
sledují můj každý zvuk

Dredka píská rychleji než sedm dnů v týdnu
řekla jsem že Timmy a ta fialové Opice
jsou všichni dole
u Bobbyho
zesměšňují se a dělají ze sebe šašky
zrádci druhu
a já jen myslím na Marianne
Předběhla by nejrychlejšího slimáka
mohla by
Marianne
nejrychlejší dívka na pánvi
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy