Texty písní Tori Amos Night Of Hunters Your Ghost

Your Ghost

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

You've left your ghost
Until tomorrow
And then he must be sent
To a strange address
In the Mediterranean

I've met your ghost
He has proposed
I've met your ghost, yes
He's proposed
He needs some time alone
Then he'll stay with me
Then he'll visit your seven seas

Please leave me your ghost
I will keep him from harm
Although I've learned that
You were wounded
My forest of glass
Caused enough damage
As your tear satin crashing
My embers and my blues
Could have another use
Your ghost has shown me
Our primroses could survive the frost
If a gentle rivulet of flame is sustained tenderly

He'll play a Beatles tune
Me, more a Bach fugue
Is this such a great divide
Between your world and mine
They both can purify
And heal what was cut and bruised

Please leave me your ghost
I will keep him from harm
I understand that you've been wounded

My embers and my blues
Could have another use
Please leave me your ghost

Just leave me
Your ghost
I will keep him warm
I will keep him warm
Opustil jsi svého ducha
do zítřka
a potom musí být poslán
na zvláštní adresu
do Mediterraneanu.

Potkala jsem tvého ducha
navrhoval
potkala jsem tvého ducha, ano
navrhoval že
potřebuje strávit nějaký čas sám
Potom se mnou zůstane
Potom navštíví sedm moří

Prosím nech mi tu svého ducha
Budu ho hlídat, aby se mu nic nestalo
Ačkoliv vím, že
jsem zraněná
Můj les ze skla
se tříští jako tvá saténová slza
mé radosti a starosti
by měly nějaký užitek
tvůj duch mi ukázal
že naše petrklíče by mohly přečkat chlad
jestli mu bude jemně pomáhat potůček ohně

Bude hrát něco od Beatles
já, spíše Bachovu fugu
Je to taková velká neshoda
mezi tvým světem a mým
oba se můžeme očistit
a vyléčit řezné rány a jizvy

Prosím nech mi tu svého ducha
Budu ho hlídat, aby se mu nic nestalo
chápu, že jsi byl zraněn.

mé radosti a starosti
by měly nějaký užitek
prosím, nech mi tvého ducha

Jen mi nech
tvého ducha
Nechám ho v teple
nechám ho v teple
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy