Texty písní Tortharry White Eternal Journey

Eternal Journey

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Five steps
that are being read
over and over
again

Five sentences lead a man to an altar

Unclean
muttering of soles
has been echoing
inside

Inside repentant masks whitened by aeons

Five heartbeats sacrificed to every trinity
in the name of equlibrium
in the name of emptiness

Sometimes
you will have to search
in the deepest of
heavens

Five eternities then end in a mirror


Pět kroků
které jsou čteny
stále
znovu

Pět vět vede člověka k oltáři

Nezřetelné
mumlání chodidel
se odráží
uvnitř

Uvnitř kajícných masek vybělených věky

Pět tepů obětovaných každé z trojic
ve jménu rovnováhy
ve jménu prázdnoty

Někdy
budeš muset hledat
v nejhlubších
nebesích

Pět věčností pak končí v zrcadle


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy