Texty písní Tortharry White Path To Silence

Path To Silence

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

By the means of the last winterˇs voice
I call
The last white hair left between my teeth
I feel
Through the landscape of our primal wounds
I walk
Under the milky face of a full moon
I roam

I am seeking a cave
For tired god to rest
Neither coward nor brave
I go on with my quest

I am heading to the grail
That´s made out of my soul
Snow erases my trails
From the face of this world

Three místy figures on the time´s edge
I see
Yesterday, Today, Tomorrow
For me
A whirlwind of cause and consequence
Does make
Their faces appear so similar
To me

The quest came to an end
Now I do underdstand….


Posledním hlasem zimy
Volám
Poslední bílý vlas zachycený mez zuby
Cítím
Krajinou našich prvotních poranění
Se procházím
Pod mléčnou tváří úplňku
Bloudím

Hledám jeskyni
Ve které by mohl spočinout unavený bůh
Ani zbabělec ani hrdina
Pokračuji ve svém poslání

Směřuji ke grálu
Který je vytvořen z mé duše
Sníh vymazává mé stopy
Z tváře tohoto světa

Tři mlžné postavy na pokraji času
Vidím
Včerejšek, Dnešek, Zítřek
Pro mne
Vír příčiny a důsledku
Činí
Jejich tváře tak podobnými
Pro mne

Hledání skončilo
Nyní již chápu…...


Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy