Texty písní Tristania Ashes Bird

Bird

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

A friendly push
Off the cliff - is all I need
A sudden change
Or a smile
Could make me feel alive,
Anything to take the ignorance away

There is a hole in my chest
where my heart used to be
If you're looking for emptiness,
I'm what you need
Colder and darker and worse
Sometimes life's just a curse

My ashen face
My snow-white skin
Perfect Isolation
Time – slips
My asylum years
Will end in silence
Without tears

All illusions lost
All colours faded
A senseless pain
Transparent
Imperfection
Falling
Like a sparrow to the ground
Leave no trace of life

Music as my ship set sails
Through the window
From the street
Divine
Goodbye

Leave no marks
upon my skin
Dreamless sleep
The convent walls on fire
Goodbye

Dreams and betrayal - hand in hand
Falling apart in a drug wonderland
Unable to move and talk
Unable to care at all...

Somebody is knocking at my door
Somebody - I think I have seen before
I'm trembled and shaken and stirred
I wish I could be a bird
Přátelské postrčení
Z útesu - je vše, co chci
Náhlá změna
Nebo úsměv
Mě přinutí zase žít
Cokoli, co zažene ignoranci

Tady je díra v mém srdci
Kde mé srdce bývávalo
Pokud hledáš prázdnotu
Jsem to, co potřebuješ
Chladnější a temnější a horší
Někdy je život jen prokletím

Má popelavá tvář
Má sněhově bílá pleť
Perfektní izolace
Čas - proklouzává
Mé roky v azylu
Skončí v tichu
Bez slz

Všechny sny ztracené
Všechny barvy zašlé
Bezvýznamná bolest
Nápis
Chyba
Padá
Jako vrabec k zemi
Nezanechává stopu života

Hudba jako loď plavící se
Skrz okno
Na ulici
Božské
Sbohem

Nezanechat stopu
V mé pokožce
Bezesný spánek
Zdi kláštera v plamenech
Sbohem

Sny a zranění - ruku v ruce
Upadajíc v drogovém ráji
Neschopné hýbat se a mluvit
Neschopé starat se o cokoli...

Někdo klepe na mé dveře
Někdo - myslím, že jsem jej již viděla
Třesu se, klepu a sunu
Přála bych si být ptáčkem
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy