Texty písní Tristania Ashes The Wretched

The Wretched

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Welcome, my friend
(Now) It's you and I
Do you sense the eye that watches you?
Can you feel her muted scream?
This is our very own horrid dream

Can you hear her hollow cry?
From the other side
You can't see her - you can't reach her
But you feel her watching you

Now she sings her lullaby
The sun has died
This is the voyage that never ends

A black light
The lost souls are craving
Clinging to their last glimpse of hope
The restless won’t leave you alone
You cannot set them free
The blood flows
Your fear grows
Awaiting an accident
Veiled eyes
See right through your darkened mind
You cannot set them free

The song of demons plays on the wind
Can you hear the wretched’s call?
Their shuffling feet
Your pounding heart
Now you know you're falling
Chanting words you do not catch
Their cries for help you never sensed
An organic mass of despair
This nightly mare

They cry your name, which is silence
They play their game, which is violence

Unsound.
Vítej, můj příteli
(Nyní) je to jen ty a já
Necítíš oko, co tě sleduje?
Cítíš jeho zmutovaný křik?
Toto je náš nejhorší sen

Slyšíš její prázdný pláč?
Z druhé strany
Nemůžeš ji vidět - nemůžeš se jí dotknout
Ale cítíš, jak tě sleduje

Nyní zpívá ukolébavky
Slunce zemřelo
V této nekonečné cestě

Černé světlo
Ztracené duše touží
Lpí na svém posledním záblesku
Neúnavní vás nenechají o samotě
Neuvolníš je
Krev teče
Tvůj strach roste
Čekáš na nehodu
Zamlžené oči
Vidíš skrz tvou zatemněnou mysl
Neuvolníš je

Píseň démonů hrající si ve vzduchu
Slyšíš volání zatracence?
Lstivé stopy
Tvé tlučící srdce
Nyní víš, že padáš
Čarovné slova, co nezachytíš
Jejich volání o pomoc nikdy nezacítíš
Organické masy utrpení
Noční můra

Pláčí tvé jméno, které je tiché
Hrají jejich hru, což je násilí

Bezezvuku.
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy