Texty písní Tristania World of Glass Lost

Lost

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hard … I'm harder than the life I've lived
Strong … I'm stronger than the pain you give
It's lost … So lost
The world you're in - The life you live
I see the lies
The darkside of the smiles you give

I'm one - I'm anyone you like me to be
I'm gone - Whenver you would like to be free

Old … I'm older than the years I've lived
Cold … I'm colder than the smile you give
My life has been the dreams you say
I'm living in
How long will you be lost, my dear
When will you give in?
Těžký.. jsem těžší jak život, co žiji
Silný... jsem silnější, jak bolest, co dáváš
Je ztracená... Tak ztracená
Svět, ve kterém jsi - život, který žiješ
Vidím lži
Temnou stránku úsměvů, co dáváš

Jsem jediný - jsem kdokoliv, kým chceš, abych byl
Jsem pryč - cokoliv, když chceš být volná

Starý... jsem starší jak léta, které žiji
Chladný... jsem chladnější jak úsměv, co dáváš
Můj život byly sny, cos říkala
Ve kterých žiju
Jak dlouho budeš ztracena, má drahá
Kdy se mi odevzdáš?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy