Texty písní Turmion Kätilöt U.S.C.H! U.S.C.H!

U.S.C.H!

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Breathe, inhale, savor and swallow
Hyperventilate, agony in ecstacy
Riot, anarchy, bitches and booze
Hail for the new flesh, hanging loose

Ultimate, Synthetic,
Corrosion, Helter-Skelter
Ultimate, Scum
Corruption, Heaven-Sent

U.S.C.H!

Contaminated angels begging for more
Silicon maidens with vicious moves
Territory of chaos on the dancefloor
Synthetic nation, diabolical groove

Crying out loud for the love of lard
Latex, greased by sweat
Protein smoothies, shaken not stirred

Breathe, exhale, plugin, control
Hyperventilate agony in ecstacy
Violence between, injury and remedy
Equals the consequence of disobedience

U.S.C.H!

Ultimate,
Synthetic,
Corrosion,
Helter-Skelter
Heaven-Sent

Contaminated devils seeking for more
Testosterone beasts with vicious moves
Territory of chaos on the dancefloor
Artificial nation, diabolical groove

Ultimate, Synthetic,
Corrosion, Helter-Skelter
Ultimate, Scum
Corruption, Heaven-Sent
Dýchej, inhaluj, vychutnej a polykej
Vzdychej bolestí v extázi
Povstání, anarchie, šlapky a chlast
Sláva pro nové tělo, volně viselo

Konečná, syntetická,
Horempádem rozežraná
Konečná, spodina
Korupce nebem poslaná

U.S.C.H!

Kontaminované anděle prosila o více
Silikon dívky s brutálními pohyby
Území chaosu na tanečním parketu
Syntetický národ, ďábelská drážka

Plakající nahlas pro lásku sádla
Latex, námahou namazaný
Nejhladči protein protřepejte nemíchejte

Dýchej, výdechuj, plugin, kontroluj
Vzdychej bolestí v extázi
Násilí mezi, zraněním a odstraněním
Výsledkem je důsledek neposlušnosti

U.S.C.H!

Konečná,
Syntetická,
Koordující,
Překotná
Nebem poslaná

Kontaminovaní ďábli, kteří hledají více
Testosteronová bestie se zlými tahy
Území chaosu na tanečním parketu
Umělý národ, ďábelská drážka

Konečná, syntetická,
Koordující, nebem poslaná
Konečná, spodina
Korupce, nebem odeslaná
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy