Texty písní Twiins Compromise Slip Of The Tongue

Slip Of The Tongue

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Everybody at the party´s down with a groove
I can see you checking out my every move
On the floor you want more
I´m intrigued what you seek to explore
It´s getting hot and heavy I can baby feel the blaze
My head is spinning as you´re reaching second base
Guess how far can you get stay right there
I´m out of breath need some air

Back at the scene
I was only gone a minute
This is just mean
Even I have got my limits
In front of my eyes
Dirty game you play
Now that I have got your number what you gonna say

R:
O-o you said
You didn´t mean it
O-o I just can´t believe it
O-o you kissed another one
O-o yeah right
Slip of the tongue

Stop explaing I´m not waiting
You can talk to my hand
It was very entertaining
But we reach the end
Now get lost in the crowd
Save your breath we never met cut it out
Všichni na party s drážkou
Můžu vidět, jak sleduješ každý můj pohyb
Na parketě chceš víc
Zaujalo mě, co se snažíš prozkoumat
Začíná být horko a těžko, baby můžu cítit ten požár
Moje hlava se točí jak se snažíš dosáhnout druhé základy
Hádám, jak daleko můžeš tady zůstat
Nemůžu dýchat, potřebuji vzduch

Zpět na scénu
Odešla jsem jenom na minutu
Tohle je jenom průměr
I když mám své hranice
Před mýma očima
Hříšnou hru hraješ
Teď, když mám tvé číslo, co řekneš

R:
O-o řekl jsi
Nemyslel jsi to tak
O-o Prostě nemůžu uvěřit
O-o Líbal jsi jinou
O-o jo, správně
Přeřekl ses

Přestaň zkoumat, já nečekám
Můžeš mluvit k mé ruce
Bylo to hodně zábavné
Ale dostáváme se ke konci
Teď jsi ztracen v davu
Šetři si dech, my jsme se nikdy nepotkali, střihni to
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy