Texty písní Tyler James Williams Let It Shine Guardian Angel ft. Coco Jones

Guardian Angel ft. Coco Jones

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

They say I'm young but my purpose is
The inspiration of a nation innovation
Til I change the talk into a conversation
I'm like a doctor and my patients are anxiously
Waiting healing all the hating
Thats faking in the paper chasing
Its hard to live up to these expectations
That I'm facing and gain the admiration
Of an older generation
That's why I'm pacing back and forth
Contemplating, meditating how to use what I've been taught
As a positive force

Oh this is who I am
I wish you'd understand
Its time to set me free
My Guardian Angel
No no matter what I do
I'm still apart of you
I hope you'll always be
My Guardian Angel

I wanna be the greatest in the world
Not for the money,or the fame,or the girls
Not for the car keys,jet skis,or the vacation to the West Indies
But simply 'cause love it
When I write I'm like a puppeteer
Pulling my strings til the melody sings
And it honestly makes me spread my wings
You calling me out
without your mind
Send that thought back down your spine
I'm on the ground
It's on the line
Road signs say both ways at the same time
Most days I can't wait to rhyme
Express my stress elevate and shine
Progress,regress
Each step's climbed
So I take that test and I testify

Oh this is who I am
I wish you'd understand
Its time to set me free
My Guardian Angel
No no matter what I do
I'm still apart of you
I hope you'll always be
My Guardian Angel

I feel so misunderstood
'Cause my intentions were good
If you can only see that poetry can hide in the hood
The passion in Philosophy of possibilities
Every dream is in my reach
I'll find my freedom in this beat
Follow me now it's a brand new ground
Swallow your pride I'll make you proud
All of my life I've lived out loud
We just preached to different crowds

Oh this is who I am
I wish you'd understand
Its time to set me free
My Guardian Angel

Oh this is who I am
I wish you'd understand
It's time to set me free
My Guardian Angel
No no matter what I do
I'm still apart of you
I hope you'll always be
My Guardian Angel
Říkají, že jsem mladý, ale mým cílem je
Inspirace národa inovace
To změním mluvením do konverzace
Jsem jako lékař a moji pacienti jsou netrpělivě
Čekající uzdravit všechnu nenávist
To je filmování v novinách
Je dost těžké dostát těmto očekáváním
Že čelím a získat obdiv
Ze starší generace
To je důvod, proč jsem přecházel sem a tam
Přemýšlel, meditoval, jak použít to, co jsem se naučil
Jako pozitivní sílu

Oh, kdo jsem?
Přeji si porozumět
Je na čase, aby mě osvobodil
Můj strážný Anděl
Ne, ne bez ohledu na to, co mám dělat
Jsem pořád narozdíl od tebe
Doufám, že budeš vždy
Můj strážný Anděl

Chci být nejlepší na světě
Ne kvůli penězům, nebo slávě, nebo holkám
Ne kvůli klíčům od auta, vodním skútrům, nebo dovolený v Karibiku
Ale prostě proto, že to miluju
Když píšu, jsem jako loutkář
Tahám své struny do melodie, zpívám
A upřímně roztáhnu svá křídla
Voláš mě pryč
z tvé mysli
Posíláš tuto myšlenku dolů po tvých zádech
Jsem na zemi
Je to na lince
Dopravní značky ukazují oběma směry současně
Většinu dní se nemůžu dočkat na rým
Vyjádřit můj stres, zvýšit a lesk
Pokrok, návrat
Každý krok je výš
Tak jsem si prošel tuto zkoušku a svědčím

Oh, kdo jsem?
Přeji si porozumět
Je na čase, aby mě osvobodil
Můj strážný Anděl
Ne, ne bez ohledu na to, co mám dělat
Jsem pořád narozdíl od tebe
Doufám, že budeš vždy
Můj strážný Anděl

Cítím se špatně pochopený
Protože mé úmysly byly dobré
Pokud můžeš jen vidět, že se poezie může ukrývat v kapuci
Vášeň ve filozofii možností
Každý sen je v mém dosahu
Najdu svobodu v tomto rytmu
Následuje mě teď to uplně nové hřiště
Spolknu svou hrdost, udělám vás hrdými
Celý svůj život jsem žil nahlas
My jen kázali zástupům různých

Oh, kdo jsem?
Přeji si porozumět
Je na čase, aby mě osvobodil
Můj strážný Anděl

Oh, kdo jsem?
Přeji si porozumět
Je na čase, aby mě osvobodil
Můj strážný Anděl
Ne, ne bez ohledu na to, co mám dělat
Jsem pořád narozdíl od tebe
Doufám, že budeš vždy
Můj strážný Anděl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy