Texty písní Tyrone Wells Remain All Broken Hearts

All Broken Hearts

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

In just one moment I was gone
I always thought that I was strong
This hole inside me is the deepest canyon

I'm shattered pieces all alone
And I can't make it on my own
I hear a melody come soft and slowly

Hallelujah, a whisper in the dark
Hallelujah, it's tearing me apart
Hallelujah, all broken hearts

We hear it in a quiet song
We feel it in a mother's arms
When we can't find the words, it's hallelujah

And when I close my eyes in death
When I breathe my final breath
The last word upon my tongue is hallelujah

Hallelujah, a whisper in the dark
Hallelujah, it's tearing me apart
Hallelujah, all broken hearts

When my soul has finally flown
The moment I am welcomed home
The first song that I will sing is hallelujah

Hallelujah, a whisper in the dark
Hallelujah, it's tearing me apart
Hallelujah, all broken hearts

Hallelujah, a whisper in the dark
Hallelujah, it's tearing me apart
Hallelujah, all broken hearts
V jedné jediné chvíli jsem byl pryč
Vždycky jsem si myslel,že jsem silný
Ta díra uvnitř mě je nejhlubší kaňon

Jsem roztříštěný na kousky,úplně sám
A nemůžu to udělat sám
Slyším melodii přicházet jemně a pomalu

Hallelujah, šepot ve tmě
Hallelujah, drtí mě to
Hallelujah, všechna zlomená srdce

Slyšíme to v tiché písni
Cítíme to v matčině náručí
Když nemůžeme najít slova,je to hallelujah

A když zavřu oči ve smrti
Když dýchám svůj konečný dech
Poslední slovo na mém jazyku je hallelujah

Hallelujah, šepot ve tmě
Hallelujah, drtí mě to
Hallelujah, všechna zlomená srdce

Když moje duše konečně odletěla
Chvíle, kdy jsem doma vítán
První píseň, kterou budu zpívat je hallelujah

Hallelujah, šepot ve tmě
Hallelujah, drtí mě to
Hallelujah, všechna zlomená srdce

Hallelujah, šepot ve tmě
Hallelujah, drtí mě to
Hallelujah, všechna zlomená srdce
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy