Texty písní U2 Boy The Electric Co.

The Electric Co.

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Boy, stupid boy
Don't sit at the table until you're able to
Toy, broken toy
Shout and shout, you're inside out

If you don't know
Electric Co.
If you don't know
Electric Co.

Red, running red
Play for real, talk and feel
A hole in your head
You won't shout, you're spoon fed

If you don't know
Electric Co.
If you don't know
Electric Co.

Two, three, four
I can't stop
Useless is the castle wall
Useless is the metal wall
He's gonna jump

If you don't know
Electric Co.
If you don't know
Electric Co.
If you don't know
Electric Co.
If you don't know
Electric Co.
If you don't know
Electric Co.
If you don't know
Electric Co.

Till someone leaves him below
He's searched high and low
A tap on the wrist and he'd know
Somebody hear him
Just leave him
I can't find my way home
I'm alone
I've lost my way home
You know and you know
And you know and you know
And you know

Chlapče, chlapče hloupý
Ne sedět u stolu, dokud jste schopni
Hračky, rozbitou hračku
Křičet a křičet, že jste naruby

Pokud neznáte
Electric Co
Pokud neznáte
Electric Co

Červená, červená běží
Hrát o skutečné, mluvit a cítit se
díra ve vaší hlavě
Nebudete křičet, že jste krmeni

Pokud neznáte
Electric Co
Pokud neznáte
Electric Co

Dva, tři, čtyři
Nemůžu přestat
K ničemu je hradní zeď
K ničemu je kovové stěny
On chtěl skočit

Pokud neznáte
Electric Co
Pokud neznáte
Electric Co
Pokud neznáte
Electric Co
Pokud neznáte
Electric Co
Pokud neznáte
Electric Co
Pokud neznáte
Electric Co

Až někdo opustí jej níže
On hledal vysoké a nízké
klepněte na zápěstí a on bude vědět
Někdo ho slyšet
Jen ho nechat
Nemůžu najít svou cestu domů
Jsem sám
Ztratil jsem cestu domů
Znáte a víte,
A víte, a ty to víš
A víte, že

Interpret

  • Interpret U2 V září roku 1976 se na nástěnce gymnázia Mount Temple v irském Dublinu objevila výzva k založení kapely. Inzerát vyvěsil tehdy čtrnáctiletý Larry Mullen junior…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy