Texty písní U2 The Best of 1990-2000 (CD1) Until The End Of The World

Until The End Of The World

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Haven't seen you in quite a while
I was down the hold just passing time
Last time we met was a low-lit room
We were as close together as a bride and groom
We ate the food, we drank the wine
Everybody having a good time
Except you
You were talking about the end of the world

I took the money
I spiked your drink
You miss too much these days if you stop to think
You led me on with those innocent eyes
You know I love the element of surprise
In the garden I was playing the tart
I kissed your lips and broke your heart
You, you were acting like it was
The end of the world

Love, love, love
Love, love
Love, love, love
Love, love, love
Love, love
Love, love, love

In my dream I was drowning my sorrows
Love, love, love
Love, love
Love, love
But my sorrows, they learned to swim
Surrounding me, going down on me
Love, love, love
Love, love
Love, love
Spilling over the brim
Waves of regret and waves of joy
I reached out for the one I tried to destroy
You, you said you'd wait
'Til the end of the world

Neviděli vás v docela chvíle
Já jsem byl dole držení jen procházet údobím
Poslední čas, se kterým my jsme se setkali byl minimum-rozsvícená místnost
My jsme byli jak uzavřít spolu jako nevěsta a ženich
My jsme jedli jídlo, my jsme pili víno
Každý mít dobrý čas
Kromě vás
Vy jste mluvili o konci světa

Já jsem vyzvedl si částku
Já jsem klínoval váš nápoj
Vy minete přespříliš tyto dny jestliže vy zastavíte, aby myslel
Vy jste svedli mě s těmi nevinnými očima
Vy víte, že já miluji prvek překvapení
V zahradě já jsem hrál koláč
Já jsem políbil vaše rty a zlomil vaše srdce
Vy, vy jste fungovali jako to byl
Konec světa

Láska, láska, láska
Láska, láska
Láska, láska, láska
Láska, láska, láska
Láska, láska
Láska, láska, láska

V mém snu já jsem utopil mé sorrows
Láska, láska, láska
Láska, láska
Láska, láska
Ale moje sorrows, oni učili se plavat
Obklopovat mě, jít dolů na mně
Láska, láska, láska
Láska, láska
Láska, láska
Rozlití přes okraj
Vlny lítosti a vlny radosti
Já jsem se natáhnul pro jeden já jsem pokusil se zničit
Vy, vy jste říkali, že vy byste čekali
' Til konec světa

Interpret

  • Interpret U2 V září roku 1976 se na nástěnce gymnázia Mount Temple v irském Dublinu objevila výzva k založení kapely. Inzerát vyvěsil tehdy čtrnáctiletý Larry Mullen junior…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy