Texty písní Uh Huh Her Nocturnes Criminal

Criminal

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Oh criminal tell me one thing
You're sickened by humanity
What have you to manage now?
You're one more casuality, I wake up
Won't you Sir take off your make up so we can see you?

I told it to you straight somehow
You didn't hear a thing
It's sad, what a shame
If the western world won't save you now
Then tell me what's your plan?
Will you fight to the end?

Say it, say it out loud
Say it again please, I cannot hear you

It's all lies and mediation
I feel manipulated these days, these days
You're back and forth, you lead us to this
It's only my entire life you banked on my friend
Oh my life's just hanging by a thread
But you played the whole way
Didn't you save me, save me
All that mattered to you was the cash
But you took us for a ride
It didn't last, it didn't last
Ach zločinče, řekni mi jednu věc
Jsi znechucen lidskostí
Jak to teď zvládneš?
Jsi víc lhostejný, vstávám
Nesundá si Sir svůj make up, abychom ho mohly vidět?

Řekla jsem Ti to nějak jasně
Neslyšelas vůbec nic
To je smutné, jaká hanba
Jestliže Tě nebude chtít západní svět teď zachránit
řekneš mi pak, jaký máš plán?
Budeš bojovat do konce?

Řekni, řekni to nahlas
Řekni to znovu prosím, nemůžu Tě slyšet

Všechno jsou to lži a zprostředkování
Cítím, že manipuluju těmito dny, těmito dny
Jsi zpět a vepředu, vedeš nás k tomu
Je to jen můj veškerý život naklonit si Tě jako přítele
Ach můj život prostě visí na vlásku
Ale vyhrála si na celé čáře
Nezachránila jsi mě, nezachránila
Všechno, co Tě zajímalo byla hotovost
Ale vzalas nás na projížďku
Netrvala, netrvala
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy