Texty písní Umbrtka Betonová opona Práce rodí hrdiny

Práce rodí hrdiny

Skrýt překlad písně ›

Noc obnažila větrem oblohu
Celé zástupy hvězd v moři plují
Na duši škraloup z cihel
Neoblomný jako větry ze severu když dují

Staroba obnažila cihly na rozích domů
Popínavé rostliny a ruce vagabundů
Zapisují své skutky do kůry stromů
Oči v loužích spí, cihly vodu vdechují
Nebe v hmotě temné dělníci se srocují
Rohy ulic, vchody do masen
Vtahují tyto boží pracující

Obdarováni chutí jsou, proto každý den tam jdou

Ref:
Ulice jsou tepny práce
Proudí skrz ně dělníci
Ráno v noci po celý den
Musí živit rodiny

Koleje jsou tepny trakce
Jezdí po nich černé vlaky
Bílý strojvůdce je řídí
Do boha a zpátky taky

Učeň hrdý v dávné době, pod kým denně pracoval
Zkušený to prachvedoucí, středojemnou vládl silou

Ref2:
Praxi v dílně získáš jen
Prací s postarším dělníkem
Zaučí tě do tajů díla
Za léta poznal již co je síla

Denně učně k sobě si bral, aby zkušenost svou jim odkázal
Kdy pohnout plechem, jak ukrátit časy a u brusky nepřijít o pěstěné dlouhé vlasy
Učni ve skříních mají vylepené tváře hudebníků z metalové scény
Obkreslená loga kapel, postačující potravu ducha
Když je čas na svačinu, rohlík se salámem učeň pojídá
Šunku, gothaj, vysočinu a dívá se na zpěváka z Megadeath
S úctou ráno učni jdou inverzí potupenou krajinou
Pro krásu práce, práci pro práci

"Do továren taženi jsou vlakem,
který velice hrdě jede zkrz tunely a mosty,
kterých sice už není moc,
ale stačí to na dopravu do továren"

V melancholidské nádheře
Dělníci ráno ve vlacích dospávají
A jako v prachmatické opeře
Osivo pro práci zakládají

Jejich mysl upřena je vírou
Do výhní pecí a koutů kolem
Strhujíci scenérie voní sírou
Nikdo v nich se však neopíjí bohem

Z každé kapky potu poctivce
Tvoří se prachové mokřady
Soužití lidí a strojů
Nutí mě psát pro ně balady

Z každé slzy, kapky krve
Kterou dělník porodí
Z vlhka, vajec v betonu
Líhly se průmyslové závody

Od pradávna věřím v soukolí
Pomalé řezavé bezbožné práce
Vím, že to nemůže pochopit okolí
Proč s tou chátrou čas ztrácet

"Spadly moře černých dešťů
Pro mě a přírodu
Ne pro tu svoloč kolem
Přináším spásu národu
Návod jak projít hnojem"
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy