Texty písní US 5 Chris - I Can´t Live Without Ya

Chris - I Can´t Live Without Ya

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

all in this night on earth am I missing
one face, one love, one girl
I'm missing
Not in my mind,in my heart
just down server
that I pushed your heart towards to me
what the hell was I´m thinking
What the hell is wrong with me
with me

Refrain:

I can't live without ya
I can't be without ya
I can't live without your pretty face
when you´re not by my side

And I can't dream without ya
I can't be without ya girl
I can't live without your pretty face
when you´re not by my side!
utahaná tato noc na zemi jsem chybìjící
jeden tváø, jedna láska, jedna dívka
Já chybím
Ne v mé mysli,v mém srdci
jen dolù server
který já jsem tlaèil vaše srdce smìrem ke ke mnì
jaké peklo byl jsem pøemýšlel
Jaké peklo je špatné se mnou
se mnou

Refrén:

Já nemohu žít bez ano
Já nemoct být bez ano
Já nemohu žít bez vaší pìkné tváøe
kdy vy nejste mou stranou

A já nemohu snít bez ano
Já nemoct být bez ano dívky
Já nemohu žít bez vaší pìkné tváøe
kdy vy nejste mou stranou!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy