Texty písní Usher Here I Stand Appetite

Appetite

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Wifey home, wedding band I'm a lucky man,
You'd think I'd be satisfied and truthfully yes I am,
But lately, only late at night I find it hard to sleep,
Stay struggling with the part of me that wants to run the streets,
My Mac is in my backpack, I'm surfing on the sites,
I'm chatting, this ain't cheating, jus telling myself a lie,
And it's almost like I'm caught up and living another life,
Man I'm hungry for something, I need to feed this appetite

[Chorus:]
Tempted I must confess, but I better not make a mess,
Better give my girl my best cuz my...under arrest,
Cuz I love my lady,
Fellas if ya love your girl fight that appetite for the ladies, appetite for the ladies,
Coulda picked up the phone, could of ended up doing wrong,
Man I miss home, but I ate my dinner at home, cuz I love my lady,
Fellas if ya love your girl fight that appetite for the ladies, appetite for the ladies,

I'm not trying to be late, rush through security gates,
With weather in Atlanta, all out going flights delayed,
No rooms left in the Mender Inn, I gotta figure out a play,
Sparked up some conversation, she was going the same way,
We started talking business, she handed me a card,
We exchanged information, I rented me a car,
While I'm driving she calling, I'm thinking this is how it starts,
Fine as hell but I don't wanna break my baby's heart, no nonooo.

(Chorus)

They call me U.S.H.E.R R.A.Y.M.O.N.D,
And I just wanna do right by my lady,
But lately I been slippin up, fanasty bout dimes on the side,
Dark tint on my ride, I gotta 10 in ride, I can hide,
I can't lie lie, but ever since I put that band on my hand,
More and more chicks trying to get at me,
Then I don't know what to do,
Just trying to handle my grown man B.I,
Got a girl I don't want to lose, I don't want to lose,
Break her heart, I do want to do, I don't want to be that fool,
Make that move,
Bend them a bit, but never break the rules, bend a bit but never break the rules

(Chorus)

She got the door locked, and the lock don't fit, your key,
Yah you punching up her numbers in the ADT,
You'll be wondering how the hell this happen to me,
Better not feed feed feed that appetite,
Now your baby's gone, you putting out????
And some other brother, been tossing up your????
Get caught slippin you gone wish you would of listen to meeee,
Brother don't feed feed feed that appetite.
Wifey domů, svatební kapela, jsem šťastný člověk,
Člověk by si myslel bych být spokojený a pravdivě ano, jsem,
Ale v poslední době, jen pozdě v noci jsem těžko spát,
Zůstaňte zápasí s tou částí mi, že chce běžet na ulicích,
My Mac je v mém batohu, já jsem surfování na stránkách,
Já jsem si povídat, není to podvod, jus říkal jsem si, lež,
A je to skoro, jako bych dohnal a žít jiný život,
Muž, Mám hlad po něčem, musím nakrmit této chuti

[Chorus:]
Pokušení Musím se přiznat, ale já jsem lepší, dělat bordel,
Lepší dát moje holka moje nejlepší protože můj ... ve vězení,
Cuz I love my lady,
Chlapi, pokud tě milovat vaše holka bojovat, že chuť na dámy, chuť k jídlu pro dámy,
Coulda zvedl telefon, mohl z skončil dělá špatně,
Stýská se mi muž doma, ale já jsem jedl večeři doma, protože to láska má paní,
Chlapi, pokud tě milovat vaše holka bojovat, že chuť na dámy, chuť k jídlu pro dámy,

Nesnažím se být pozdě, spěch přes bezpečnostní brány,
S počasím v Atlantě, všichni jedeme ven zpožděním letu,
Žádné volné pokoje vlevo v Mender Inn, musím vymyslet hru,
Zažehl nějaké konverzaci, šla stejným způsobem,
Začali jsme mluvit podnikání, podala mi kartu,
Vyměnili jsme si informace, jsem si pronajal mi auto,
Zatímco já jedu ona volá, myslím je to, jak to začne,
Jemné jako peklo, ale já nechci zlomit mé srdce dítěte, ne nonooo.

(Refrén)

Říkají mi U.S.H.E.R R.A.Y.M.O.N.D,
A já jen chci udělat přímo u paní,
Ale v poslední době jsem byl slippin nahoru, fanasty záchvat desetníky na boku,
Tmavý odstín na moje jízda, musím 10 v jízdě, mohu skrýt,
Nemůžu lhát lhát, ale od té doby jsem si, že kapela na mé straně,
Více a více kuřat se snaží dostat se na mě,
Pak nevím, co mám dělat,
Jen se snažím zvládnout mou dospělý člověk B.I,
Mám holku nechci ztratit, nechci ztratit,
Zlomit srdce, já chci dělat, já nechci být ten hlupák,
Zkontrolujte, které se pohybují,
Bend je trochu, ale nikdy porušovat pravidla, ohnout trochu, ale nikdy se porušují pravidla

(Refrén)

Dostala zamčené dveře a zámek nehodí, váš klíč,
Jo vy děrování zvedla čísla v ADT,
Budete se divit, jak to sakra se to stalo mně,
Lepší, krmiva krmiva krmivo, které chuť k jídlu,
Nyní vaše dítě je pryč, budete dávat ven??
A některé další bratr, byl hodil váš??
Chytí slippin si přejete pryč byste o poslouchat meeee,
Bratr nekrmte krmiva krmivo, které chuť k jídlu
Poslech
Fonetický přepisSlovník - Zobrazit podrobný slovník

Interpret

  • Interpret Usher Usher Raymond IV. Se narodil 14. řijna 1978 ve městě Chattanooga v americkém Tennessee. Zde také od šesti let zpíval v kostelním sboru. Ve dvanácti se…

Diskografie

Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy