Texty písní Vanilla Ice Hooked Ice Ice Baby

Ice Ice Baby

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Ice ice baby (x2)
All right stop collaborate and listen
Ice is back with my brand new invention
Something grabs a hold of me tightly
Flow like a harpoon daily and nightly
Will it ever stop yo I don´t know
Turn off the lights and I´ll glow
To the extreme I rock a mic like a vandal
Light up a stage and wax a chump like a candle
Dance go rush to the speaker that booms
I´m killing your brain like a poisonous mushroom
Deadly when I play a dope melody
Anything less than the best is a felony
Love it or leave it you better gain weight
You better hit bull´s eye the kid don´t play
If there was a problem yo I´ll solve it
Check out the hook while my DJ revolves it

CHORUS
Ice ice baby vanillla (x4)

Now that the party is jumping
With the bass kicked in and the vegas are pumpin´
Quick to the point to the point no faking
I´m cooking MC´s like a pound of bacon
Burning them if you ain´t quick and nimble
I go crazy when I hear a cymbal
And a hi-hat with a souped up tempo
I´m on a roll and it´s time to go solo
Rollin´ in my 5.0
With my rag-top down so my hair can blow
The girlies on standby waving just to say hi
Did you stop no I just drove by
Kept on pursuing to the next stop
I busted a left and I´m heading to the next block
The block was dead
Yo so I continued to A1A Beachfront Avenue
Girls were hot wearing less than bikinis
Rockman lovers driving Lamborghinis
Jealous ´cause I´m out getting mine
Shay with a guage and Vanilla with a nine
Reading for the chumps on the wall
The chumps acting ill because they´re so full of eight balls
Gunshots rang out like a bell
I grabbed my nine all I heard were shells
Falling on the concrete real fast
Jumped in my car slammed on the gas
Bumpet to bumper the avenue´s packed
I´m trying to get away before the jackers jack
Police on the scene you know what I mean
They passed me up confronted all the dope fiends
If there was a problem yo I´ll solve it
Check out the hook while my DJ revolves it

REPEAT CHORUS

Take heed ´cause I´m a lyrical poet
Miami´s on the scene just in case you didn´t know it
My town that created all the bass sound
Enough to shake and kick holes in the ground
´Cause my style´s like a chemical spill
Feasible rhymes that you can vision and feel
Conducted and formed
This is a hell of a concept
We make it hype and you want to step with this
Shay plays on the fade slice like a ninja
Cut like a razor blade so fast other DJs say damn
If my rhyme was a drug I´d sell it by the gram
Keep my composure when it´s time to get loose
Magnetized by the mic while I kick my juice
If there was a problem yo I´ll solve it
Check out the hook while Shay revolves it

Ice ice baby vanilla
Ice ice baby (oh-oh) vanilla
Ice ice baby vanilla
Ice ice baby vanilla ice
Yo man let´s get out of here
Word to your mother
Ice ice baby too cold
Ice ice baby too cold too cold (x2)
Ice ice baby
Ice Ice Baby (2x)
Dobře, přestaň spolupracovat a poslouchej
Led je zpět se svým zbrusu novým vynálezem
Něco mě chytlo a pevně drží
Tok jako harpuny denní a noční
Zastaví se to vůbec někdy yo nevím
Vypněte světla a já budu zářit
Do extrému budu rockuju mikrofonem jako vandal
Rozsvítí se jeviště a navoskuje se vůl jako svíčka
Tanec se zrychluje k reproduktoru, který duní
Zabíjím tvůj mozek jako jedovaté houby
Smrtící, když hraju boží melodii
Cokoliv horší než nejlepší je zločin
Miluj nebo nech být, radši naber na váze
Radši zasáhni terč, dítě si nehraje
Pokud tam byl problém yo vyřeším ho
Podívejte se na hák, zatímco můj DJ ho točí

SBOR
Ice Ice Baby vanilka (4x)

Nyní, párty se rozjíždí
S basy na max, Vegas pumpuje
Rychle k bodu k bodu, žádný simulant
Vařím ,MC jsou jako libra slaniny
Spálíš je, pokud nejsi rychlý a mrštný
Šílím, když slyším činel
A hi-hat s nadupaným tempem
Jsem na řadě a je čas jít sólo
Valící se v mém 5.0
S mou čepkou dolů, takže moje vlasy můžou poletovat
Na holky na standby máváním jen pozdravit
Zastavil jsi, ne, jen jedu kolem
Uchovávány na pokračování na další zastávce
Zatočil jsem doleva a mířím k dalšímu bloku
Blok byl mrtvý
Jo, tak jsem pokračoval k A1A Beachfront Avenue
Dívky byly nadržené, neměly nic než bikiny
Rockeři milují jízdu Lamborghinim
Žárlivý "Protože já jsem se dostal dolů
Shay s guage a Vanilka s devítkou
Čtení pro voly na zdi
Volové hrající nemocné, protože oni jsou tak plní osmi míčů
Výstřely zazněly jako zvon
Popadl jsem svou devítku, všecko co jsem slyšel byly granáty
Dopadající na beton opravdu rychle
Skočil jsem do auta, dupnul na plyn
Narazil jsem do nárazníku, avenue zatarasená
Snažím se dostat pryč, dřív než jackers jack
Policie na scéně, víte co mám na mysli
Zkontrolovali mě, konfrontovaní, boží ďábel
Pokud tam byl problém, jo ​​budu řešit
Podívejte se na háku, zatímco můj DJ točí ho

Opakuje se refrén

Mějte se na pozoru, protože jsem básník lyrický
Miami je na scéně jen v případě, že je neznáš
Moje město, které vytvořilo všechny basy
Dost třesení a kopání děr v zemi
Protože můj styl je jako chemická skvrna
Proveditelné říkanky, které si můžete představit a cítit
Provedené a vytvořené
To je peklo koncepce
Děláme humbuk a ty na to chceš tancovat
Shay hraje na blednutí plátku jako ninja
Řezaný jako žiletka, tak rychle další DJs říkají sakra
Pokud by moje říkanka byla droga, prodal bych ji na gramy
Mějte svůj klid, když je čas uvolnit se
Magnetizovaný od mikrofonu, když jsem vymačkal šťávu
Pokud tam byl problém yo ​​budu ho řešit
Podívejte se na hák, zatímco Shay ho točí

Ice Ice Baby vanilka
Ice Ice Baby (oh-oh) vanilka
Ice Ice Baby vanilka
Ice Ice Baby vanilková zmrzlina
Yo čéče pojďme se odsud
Slovo tvé matce
Ice Ice Baby příliš chladno
Ice Ice Baby příliš studená studená(2x)
Ice Ice Baby
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy