Texty písní Vánoční koledy Zahraniční koledy Last Christmas

Last Christmas

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Once bitten and twice shy
I keep my distance, but you still catch my eye
Tell me baby, do you recognize me?
Well it's been a year, it doesn't surprise me
Happy Christmas

I wrapped it up and sent it
With a note saying "I love you", I meant it
Now I know what a fool I've been
But if you kissed me now, I know you'd fool me again

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special
Special
Yea yea

A crowded room, friends with tired eyes
I'm hiding from you, and your soul of ice
I thought you were someone to rely on
Me, I guess I was a shoulder to cry on

A friend to discover with a fire in her heart
A man under cover but you tore me apart
Now I've found a real love, you'll never fool me again

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

Last Christmas, I gave you my heart
But the very next day you gave it away
This year, to save me from tears
I'll give it to someone special

I'll give it to someone special
Minulé vánoce, jsem ti dala své srdce
ale hned další den jsi odešel
Tento rok, mě zachránil ze slz
Dám to někomu neobyčejnému

Minulé vánoce, jsem ti dala své srdce
ale hned další den jsi odešel
Tento rok, mě zachránil ze slz
Dám to někomu
Dám to někomu neobyčejnému

Jednou kousnutý a dvakrát plachý
držím si odstup, ale nenápadně si upoutal mé oči
Řekni mi miláčku, rozeznáš mě?
Dobře to bylo minulý rok, to není překvapení
Šťastné vánoce

Zabalím to a pošlu
se vzkazem "Miluji tě", míním tím
teď vím co se spletlo byla jsem to já
ale když jsi mě teď políbil, vím že si se do mě znovu zbláznil

Minulé vánoce, jsem ti dala své srdce
ale hned další den jsi odešel
Tento rok, mě zachránil ze slz
Dám to někomu neobyčejnému

Minulé vánoce, jsem ti dala své srdce
ale hned další den jsi odešel
Tento rok, mě zachránil ze slz
Dám to někomu neobyčejnému
neobyčejnému
Yea yea

Přecpaný pokoj, kamarády s uplakanými oči
Skrývám se před tebou a tvou ledovou duší
Myslím že jsi byl někdo kdo spoléhal na
Mě, hádám byla jsemrameno k vyplakávání

Kamarád k zjišťovánís ohněm v jejím srdci
muž v suchu ale ty mě strkáš stranou
Teď hledám opravdovou lásku, nikdy do mě nebudeš znovu blázen

Minulé vánoce, jsem ti dala své srdce
ale hned další den jsi odešel
Tento rok, mě zachránil ze slz
Dám to někomu neobyčejnému

Minulé vánoce, jsem ti dala své srdce
ale hned další den jsi odešel
Tento rok, mě zachránil ze slz
Dám to někomu neobyčejnému
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy