Texty písní VNV Nation Futureperfect Holding On

Holding On

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I thought the future held
A perfect place for us
That together we would learn to be
The best that we could be
In my naivety I ran
I fell and lost my way
Somehow I always end up falling over me

And one day
I woke to find
The future had no place
For me
I was unwanted in a world
That with my hands I helped build
Where once was honesty and pride
I now stand broken and alone
Just a shadow
Of what I was meant to be

They say that "Time will heal"
"The truth shall set us free"
Well that depends
On what it is
That you choose to believe
In this prison made of lies
We see what it is we want to see
And find comfort in this
Broken hall of dreams

Does anybody feel
The way I do?
Is there anybody out there?
Are you hearing me?

I believe in you
Will you believe in me?
Or am I alone
In this hall of dreams?

I believe in you
You believe in me
But I have no trust
In anything
Somehow I'm always
Always falling over me

Somehow I'm always
I'm always falling over me
Myslel jsem, že budoucnost držela
Pro nás perfektní místo
Že bychom se naučili být
Tím nejlepším čím bychom mohli být
Ve své naivitě jsem utíkal
Spadl jsem a ztratil svou cestu
Jaksi se pořád ve snaze předháním

A jednoho dne
Jsem se probudil, abych zjistil
Že budoucnost neměla žádné místo
Pro mě
Ve světě jsem byl nepotřebným
Že svýma rukama jsem pomohl budovat
Tam, kde kdysi byla poctivost a pýcha
Teď stojím zlomený a sám
Jenom stín
Toho, čím jsem chtěl být

Říkají, že "Čas to spraví."
"Pravda nás osvodbodí."
No, záleží
Na tom co je to
Čemu ses rozhodl věřit
V této věznici vyrobené ze lží
Vidíme to, co chceme vidět
A nacházíme komfort v této
Rozpadlé hale snů

Cítí se někdo
Jako já ?
Je tam venku někdo ?
Slyšíte mě ?

Věřím ti
Uvěříš mi ?
Nebo jsem sám
V této hale snů ?

Já věřím tobě
Ty věříš mně
Ale já nevěřím
V nic
Jaksi se pořád
Pořád ve snaze předháním

Jaksi se pořád
Pořád se ve snaze předhánímInterpreti podle abecedy Písničky podle abecedy