Texty písní Voltaire Boo Hoo BRAINS!

BRAINS!

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

"well, hello there little boy. don't be shy.
step right up, i'm a reasonable guy.
don't be frightened by the look in my eye.
i'm just your average, evil meteor from outta the sky."

"well, i'm just shy and scared in this place.
i'm just a fish outta water from outer space.
you can see that the trip has left me tired and drained
so why don't you be a pal... and bring me some BRAINS!"

"go down to your neighbor's place, see the dull expression on his face.
you'd be doing him a favor if you brought him to me
he ain't using his brain, he's just watching TV!"

"go down to mr. mcgee's.
he hasn't had a thought since '43.
his brain is the portrait of atrophy.
he ain't using it, why not give it to me?"

"BRAINS, BRAINS, i won't lie,
i'll eat their brains 'til their zombified.
sure they might think it's deranged
well they won't give it thought after i've eaten their brain.
BRAINS, BRAINS, it's okay.
it's not a matter if it isn't gray,
and if at first they think it's strange,
they won't think twice if they don't have a brain!"

"go down to the wonton shop,
my fortune cookie says that i just can't stop.
i'll suck the noodle right outta their heads and half an hours later, i'm hungry again!"

"creep in to the donut stop.
sneak in tip-toe past the cop.
pick me up a cruller and a cupful of tea and any other sweetbreads you happen to see."

"BRAINS, BRAINS, i won't lie,
i'll eat their brains 'til their zombified.
sure they might think it's deranged
well they won't give it thought after i've eaten their brain.
BRAINS, BRAINS, it's okay.
it's not a matter if it isn't gray,
and if at first they think it's strange,
they won't think twice if they don't have a brain!"

"brains, brains, i love 'em, i need um...
my tummy jumps for joy when i eat um.
big ones, fat ones, short ones, tall ones,
they're so delectable, especially the small ones.
no time to cook 'em in a skillet,
my belly's rumblin', i got a need to fill it.
i don't fry 'em, the heat will only shrink em,
i just grab myself a straw and i drink 'em!!!"

"now, you been swell to go around and bring me every single brain in town,
but with all theses brains, i can't help but think that there isn't one left out there to drink."

"now, fess up boy, come on, heck!
is there somone that you're trying to protect?
bring her down here to meet her end and i promise, i'll be your bestest friend."

"BRAINS, BRAINS, i won't lie,
i'll eat her brains 'til she's zombified.
sure she might think it's deranged
well she won't give it thought after i've eaten her brain.
BRAINS, BRAINS, it's okay.
it's not a matter if it isn't gray,
and if at first she thinks it's strange,
she won't think twice if she don't have a brain!"

BRAINS.....
bring me her brain.....
bring me her brain.....
BRING ME HER BRAIN!!!!!!!
mwahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Ahoj malý chlapče. Nestyď se.
Šup za mnou, jsem slušnej chlápek.
Neboj se pohledu v mém oku.
Jsem jen váš průměrný ďábelský meteorit z vesmíru.

No, jsem jen vyděšený tímto místem.
Jsem jen ryba venku z vody kosmického prostoru.
Jak vidíš, ten výlet mě zanechal unaveného a vysátého
Tak proč bys nebyl kámoš... a nepřinesl mi nějaký MOZKY!

Zajdi k sousedům a podívej se na vymytý výraz v jeho obličeji.
Uděláš mu službu když ho ke mě přivedeš;
Nepoužívá svůj mozek, jen zírá na televizi!

Zajdi k panu McGee -
už od 43' neměl jedinou myšlenku
Jeho mozek je jen ukázkovým obrázkem zakrnění!
Nepoužívá ho, tak proč mi ho nedát?

MOZKY, MOZKY, nebudu lhát,
budu žrát jejich mozky dokud nebudou zombifikovaní.
Jasně, možná jim to připadne choromyslné
Ale stejně už tomu moc myšlenek nevěnují, potom co jsem jim snědl mozek.
MOZKY, MOZKY, je to v pohodě,
nezáleží na tom že není šedý,
a jestli si nejdřív budou myslet že je to divné,
podruhé už si to myslet nebudou, protože nebudou mít mozek!

Jdi dolů do Wontonova obchodu
Moje štěstíčko říká, že se nemůžu zastavit.
Vysaju to jako nudli přímo z jejich hlavy
A o půl hodiny později už mám zase hlad!

Vkradni se do obchodu s koblihami,
propliž se po špičkách kolem policajta
Vezmi mi preclík a šálek čaje
a jakékoliv jiné sladké pečivo na které bys narazil.

MOZKY, MOZKY, nebudu lhát,
budu žrát jejich mozky dokud nebudou zombifikovaní.
Jasně, možná jim to připadne choromyslné
Ale stejně už tomu moc myšlenek nevěnují, potom co jsem jim snědl mozek.
MOZKY, MOZKY, je to v pohodě,
nezáleží na tom že není šedý,
a jestli si nejdřív budou myslet že je to divné,
podruhé už si to myslet nebudou, protože nebudou mít mozek!

Mozky, mozky, miluju je, potřebuju je...
Můj žaloudek jásá štěstím když je jím
Velké, tlusté, krátké, dlouhé
Jsou tak rozkošné, obzvlášť ty malinké.
Není čas na to je povařit v kastrolu
Můj žaloudek kručí, potřebuju ho naplnit
Nesmažím je, teplo by je jen zmenšilo
Jen si vezmu slánku a vypiju je!!!

Tak, teď už jsi dost velký na to, abys obešel město a přinesl mi každý mozek na který ve městě narazíš
Ale se všemi těmi mozky co tu mám si nemůžu pomoct, ale mám pocit, že už tu v okolí není jediný, který bych mohl vypít

Tak šup kluku, no tak, sakra!
Copak je tu někdo, koho se snažíš chránit?
Přiveď mi ji a slibuju, že budu tvůj nejlepší kamarád.

MOZKY, MOZKY, nebudu lhát,
budu žrát její mozek dokud nebude úplně zombifikovaná.
Jasně, možná jí to připadne choromyslné
Ale stejně už tomu moc myšlenek nevěnujě, potom co jsem jí snědl mozek.
MOZKY, MOZKY, je to v pohodě,
nezáleží na tom že není šedý,
a jestli si nejdřív bude myslet že je to divné,
podruhé už si to myslet nebude, protože nebude mít mozek!

MOZKY...
přines mi její mozek...
přines mi její mozek...
PŘINES MI JEJÍ MOZEEEEEEEK!!!
Mwhahahahahhahaha!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy