Texty písní Voltaire Boo Hoo Graveyard Picnic

Graveyard Picnic

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

When I find the living a bore
There's a place I go
I answer the call, go over a wall
Where the crosses are all in a row
I mind the trees, get down on my knees
There's a hole in the gate
I look around, that I won't be found
And sit down next to his grave

If you squirm at the Conqueror Worm
This is no place for thee
Or if you fright at the mere site
Of the corpse of my Annabel Lee
If you fear there's something you hear
A heart beating under the floor
Still your heart, there's no need to start
It's just me having tea with Lenore

Sit here on the ground
Dead leaves in the trees all around you
Come enter this land
Take this book in your hand

If you find the living a bore
There's a place you can go
Answer the call, go over the wall
Where the crosses are all in a row
Mind the trees, get down on your knees
Sneak in just like the breeze
Look around, though you won't be found
It's just you, Edgar Allen and me
Když mi příjdou živí otravní
Je tu místo na které chodím
Kde stojí v řadě kříže
Ohlédnu se na stromy, kleknu si
V bráně je díra
Rozhlédnu se abych nebyl objeven
a sednu si vedle jeho hrobu

Jestli se svíjíš u Červa dobyvatele
Tohle není místo pro tebe
Nebo se děsíš poé strany
Mrtvoly mé Annabel Lee
Pokud se bojíš že je tu něco co slyšíš
Srdce bijící pod podlahou
Uklidni své srdce, není tu důvot rozběhnout se
Jsem to jen já pijící čaj s Lenore

Sedni si tu na zem
Mrtvé listy ve stromech všude kolem
Pojď, vstup to tohoto světa
Ven si tuhle knihu do rukou

Pokud ti živí příjdou otravní
Je tu místo kam můžeš jít
Odpověz na volání, běž přes zeď
Kde stojí v řadě kříže
Ohlédni se na stromy, klekni si
Proklouzni dovnitř jako vánek
Rozhlédni se i když nebudeš nalezen
Jsme tu jen ty, Edgar Allen a já
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy