Texty písní Walker Jason Echo

Echo

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hello, hello
Anybody out there?
Cause I don't hear a sound
Alone, alone
I don't really know where the world is but I miss it now

Chorus
I'm out on the edge and I'm screaming my name
Like a fool at the top of my lungs
Sometimes when I close my eyes I pretend I'm alright
But it's never enough
Cause my echo, echo
Is the only voice coming back
My shadow, shadow
Is the only friend that I have

Listen, listen
I would take a whisper if
That's all you have to give
But it isn't, isn't
You could come and save me
Try to chase it crazy right out of my head

Chorus
I'm out on the edge and I'm screaming my name
Like a fool at the top of my lungs
Sometimes when I close my eyes I pretend I'm alright
But it's never enough
Cause my echo, echo
Is the only voice coming back
My shadow, shadow
Is the only friend that I have

I don't wanna be down and
I just wanna feel alive and
Get to see your face again
I don't wanna be down and
I just wanna feel alive and
Get to see your face again once again
Just my echo, my shadow
You're my only friend

Chorus
I'm out on the edge and I'm screaming my name
Like a fool at the top of my lungs
Sometimes when I close my eyes I pretend I'm alright
But it's never enough
Cause my echo, echo
Oh my shadow, shadow

Hello, hello
Anybody out there?
Haló, haló
Je tam někdo?
Protože nic neslyším
Sám, sám
Opravdu nevím, kde je svět, ale teď mi chybí

Refrén
Jsem na okraji a křičím své jméno
Jako blázen z plných plic
Někdy, když zavřu oči předstírám, že jsem v pořádku
Ale nikdy to není dost,
Protože má ozvěna, ozvěna
Je jediný vracející se zvuk
Můj stín, stín
Je jediný přítel, kterého mám

Poslouchej poslouchej
Stačil by mi tvůj šepot kdyby
To bylo to jediné, co můžeš dát
Ale tak to není, není
Mohla by jsi přijít a zachránit mě
Snaž se mi to bláznovství dostat z hlavy

Refrén
Jsem na okraji a křičím své jméno
Jako blázen z plných plic
Někdy, když zavřu oči předstírám, že jsem v pořádku
Ale nikdy to není dost,
Protože má ozvěna, ozvěna
Je jediný vracející se zvuk
Můj stín, stín
Je jediný přítel, kterého mám

Nechci být na dně a
Chci se jen cítit naživu a
Smět ještě jednou vidět tvou tvář znovu
Nechci být na dně a
Chci se jen cítit naživu a
Smět ještě jednou vidět tvou tvář opět
Jen moje ozvěna, můj stín
Ty jsi můj jediný přítel

Refrén
Jsem na okraji a křičím své jméno
Jako blázen z plných plic
Někdy, když zavřu oči předstírám, že jsem v pořádku
Ale nikdy to není dost,
Protože má ozvěna, ozvěna
Můj stín, stín

Haló, haló
Je tam někdo?
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy