Texty písní Wednesday 13 Transylvania 90210: Songs of Death, Dying, And the Dead Transylvania 90210

Transylvania 90210

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

My room came alive, my dog just died, stacked 13 pennies in his eyes
I stared at the wall, it stared back at me
Started to breath and then it started to bleed

The moon cracked open and it started to flow
And my future was exposed
The gods gave me my own TV show and they called it
Transylvania 90210

I had a plastic casket with candy bones inside
I put the skeleton together and it came to life
He said that I looked bored, he took a knife from the drawer
He said kill for me, what are you waiting for?

The moon cracked open and it started to flow
And my future was exposed
The gods gave me my own TV show and they called it
Transylvania 90210

The moon cracked open and it started to flow
And my future was exposed
The gods gave me my own TV show and they called it
Transylvania 90210
Transylvania
90210
Tranyslvania
90210
Transylvania
90210
Můj pokoj přišel k životu, můj pes právě zemřel, zásobník 13 kulek v jeho očích
Zíral jsem na zeď, zírala na mě zpět
Začal jsem dýchat a tehdy to začalo krvácet

Rozpraskaný měsíc se odhalil a začalo to plynout
A má budoucnost byla odhalena
Bohové mi dali vlastní TV show a nazvali jí
Transylvania 90210

Měl jsem umělou rakev zvenčí s karamelovými kostmi
Přidal jsem zároveň kostru a přišlo to k životu
Řekl že vypadám nudně, vzal ze zásuvky nůž
Řekl vraždi pro mě, na co tady čekáš?

Rozpraskaný měsíc se odhalil a začalo to plynout
A má budoucnost byla odhalena
Bohové mi dali vlastní TV show a nazvali jí
Transylvania 90210
Transylvania 90210
Transylvania 90210
Transylvania 90210
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy