Texty písní Weezer The Red Album Troublemaker

Troublemaker

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Put me in a special school,
‘Cause I am such a fool,
And I don’t need a single book to teach me how to read.
Who needs stupid books?
The alphabetey crooks,
And I will learn by studying the lessons in my dreams
So turn off the T.V.
‘Cause that’s what others see
And movies are as bad as eating chocolate ice cream
They only sicken me
Don’t let me play for bar
I’ll sack the quarterback and jack the brother of the ball

I’m a troublemaker
Never been a faker
Doin’ things my own way
And never givin’ up.
I’m a troublemaker
Not a doubletaker
I don’t have the patience to keep it on the up.

I picked up a guitar,
What does this signify?
I’m gonna play some heavy metal,
Wishing you would die.
You wanted arts and crafts?
How’s this for arts and crafts?
(guitar solo)
(That’s Right!)
I’m growin’ out my hair
I’m movin’ up to Cherokee
I’m gonna be a rockstar
And you are gonna bear with me
‘Cause I can’t book a job,
Like any other slob,
Punchin’ in and punchin’ out (?)
Marryin’ a bi-atch,
Havin’ Seven ki-ads,
Givin’ up and growin’ old,
And hopin’ there’s a god.

I’m a troublemaker
Never been a faker
Doin’ things my own way
And never givin’ up
I’m a troublemaker
Not a doubletaker
I don’t have the patience to keep it on the up

I’m gonna be star
And people will crane necks
To get a glimpse of me
And see if I am havin’ sex
And studyin’ my moves
They try to understand
Why I am so unlike
The singers in the other bands
I’m such a mystery
As anyone can see
There isn’t anybody else
Exactly quite like me
And when it’s party time
Like 1999
I’ll party by myself because I’m such a special guy

I’m a troublemaker
Never been a faker
Doin’ things my own way
And never givin’ up.
I’m a troublemaker
Not a doubletaker
I don’t have the patience to keep it on the up.

Keep it on the up
(I’m a trouble maker)
Keep it on the up (UP!)
(I’m a trouble maker)
Keep it on the up
(I’m a trouble maker)
Keep it on the up (UP!)
(I’m a trouble maker)
Never givin’ up.
Dej mě do zvláštní školy,
Protože jsem takový blázen,
A nepotřebuju jedinou knihu aby mě naučila číst.
Kdo potřebuje hloupé knihy?
Abecedy darebáků
A já se naučím tím, že studuju lekce ve svých snech
Takže vypnu televizy
Protože to je to, co vidí ostatní
A filmy jsou tak špatné,jak jíst čokoládovou zmrzlinu
Oni mě jen znechutili
Nenech mě hrát v baru
Budu pytel rozehrávače a zvednu bratrovi míč

Jsem potížista
Nikdy jsem nebyl podvodník
Vedu věci svým vlastním způsobem
A nikdy nedam nahoru.
Jsem potížista
nemam dlouhé vedení
Nemám trpělivost, aby ji udrželi nahoře.

Zvedl jsem kytaru,
Co to znamená?
Budu hrát nějakej heavy metal,
Přeji vám smr.
Chtěl jsi umění a řemesla?
Jak je to pro umění a řemesla?
(solo)
(Přesně tak!)
Rostu jako vlasy
jsem dojemný Cherokee
Budu roková hvězda
A ty jsi chtěl být se mnou
Protože nemůžu rezervovat místo,
Jako každý jiný flákač
Venkovní boxováni a boxování(?)
Marryn děvka
Měla sedm dětí
vzdává se a roste stará
A doufám ,že tam je bůh.

Jsem potížista
Nikdy jsem nebyl podvodník
Vedu věci svým vlastním způsobem
A nikdy nedam nahoru.
Jsem potížista
nemam dlouhé vedení
Nemám trpělivost, aby ji udrželi nahoře.

Budu hvězda
A lidé budou jeřábí krky
Chcete-li se na mě pohledět
A zjistit, jestli jsem měl sex
A studovat moje pohyby
Snažit se porozumět
Proč jsem tak rozdílný
Zpěváci z jiných kapel
Jsem taková záhada
Jak někdo může vidět
Tady není nikdo jiný
Doslova tichý, jako jsem já
A když je čas na párty
shodná 1999
Budu na party sám, protože jsem takový zvláštní chlapík.

Jsem potížista
Nikdy jsem nebyl podvodník
Vedu věci svým vlastním způsobem
A nikdy nedam nahoru.
Jsem potížista
nemam dlouhé vedení
Nemám trpělivost, aby ji udrželi nahoře.

Zadrž to nahoře
(Jsem potížista)
Zadrž to nahoře(Nahoře!)
(Jsem potížista)
Zadrž to nahoře
(Jsem potížista)
Zadrž to nahoře(Nahoře!)
(Jsem potížista)
Nikdy nedám nahoru
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy