Texty písní Whitecross In The Kingdom If He Goes Before Me

If He Goes Before Me

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

I know your eyes see me as being weak
And without any strength or wisdom to call my own
I know the odds they don't favor me
But my friend have you forgotten I'm not alone

The Father's here with me
Already fighting the battles I can't see

If He goes before me
How could I ever lose
If He goes before me
Before I ever begin
I know I'll win
If he goes before me

Remember David, so young and frail
Not afraid of fighting battles with simple things
He stood against the great warrior
That fell and gave to victory her sweetest ring

These pages are true
And I believe what David already knew
Vím, že mě tvé oči vidí, jak jsem slabý
A bez jakékoli síly nebo moudrosti k mému volání
Vím o pravděpodobnostech, že mě neupřednostní
Ale mí přátelé na tebe zapomněli, nejsem sám

Otec je tu se mnou
Už teď bojuje bitvy, které nevidím

Když On jde přede mnou
Jak bych se jen mohl ztratit
Když On jde přede mnou
Ještě než začnu
Vím, že vyhraju
Když On jde přede mnou

Pamatuji Davida, tak mladého a křehkého
Nebál se bojovat s jednoduchými věcmi
Postavil se proti velkému válečníkovi
Kterého porazil a dal vítězství tu nejsladší chuť

Tyhle stránky jsou pravda
A věřím tomu, co David dávno věděl
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy