Texty písní Wicked Popular

Popular

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

GALINDA
(spoken) Elphie - now that we're friends, I've decided to
make you my new project.

ELPHABA
(spoken) You really don't have to do that

GALINDA
(spoken) I know. That's what makes me so nice!
(sung) Whenever I see someone
Less fortunate than I
(And let's face it - who isn't
Less fortunate than I?)
My tender heart
Tends to start to bleed
And when someone needs a makeover
I simply have to take over
I know I know exactly what they need
And even in your case
Tho' it's the toughest case I've yet to face
Don't worry - I'm determined to succeed
Follow my lead
And yes, indeed
You will be:

Popular!
You're gonna be popular!
I'll teach you the proper ploys
When you talk to boys
Little ways to flirt and flounce
I'll show you what shoes to wear
How to fix your hair
Everything that really counts

To be popular
I'll help you be popular!
You'll hang with the right cohorts
You'll be good at sports
Know the slang you've got to know
So let's start
'Cause you've got an awfully long way to go:

Don't be offended by my frank analysis
Think of it as personality dialysis
Now that I've chosen to be come a pal, a
Sister and adviser
There's nobody wiser
Not when it comes to popular -
I know about popular
And with an assist from me
To be who you'll bee
Instead of dreary who-you-were: are:
There's nothing that can stop you
From becoming popu-
Ler: lar:

La la la la
We're gonna make
You popular

When I see depressing creatures
With unprepossessing features
I remind them on their own behalf
To think of
Celebrated heads of state or
Specially great communicators
Did they have brains or knowledge?
Don't make me laugh!

They were popular! Please -
It's all about popular!
It's not about aptitude
It's the way you're viewed
So it's very shrewd to be
Very very popular
Like me!

(spoken) Why, Miss Elphaba, look at you. You're beautiful.

ELPHABA(spoken) I - I have to go:

GALINDA
(spoken) You're welcome!
(sung) And though you protest
Your disinterest
I know clandestinely
You're gonna grin and bear it
Your new found popularity
La la la la
You'll be popular -
Just not as quite as popular
As me!
GLINDA
Elphie, teraz, keď sme kamarátky,
rozhodla som sa z teba urobiť môj nový projekt.

ELPHABA
To naozaj nemusíš.

GLINDA
Ja viem. To ma robí takou milou.
Kedykoľvek vidím niekoho
menej šťastnejšieho ako som ja...
(a buďme úprimný, kto nie je
menej šťastnejší ako ja)
...Moje nežné srdce
má tendenciu začať krvácať.
A keď niekto potrebuje zmenu,
jednoducho sa toho musím ujať!
Viem presne, čo potrebujú.
A aj v tvojom prípade,
ktorý je najťažší prípad, ktorému som doteraz čelila.
Nemaj strach – Som odhodlaná uspieť.
Nasleduj ma
A áno, okamžite
budeš:

Populárna!
Budeš populárna!
Naučím ťa správne triky,
keď sa budeš rozprávať s chlapcami.
Trochu flirtovať a poskakovať.
Ukážem ti, aké topánky si obuť.
Ako si učesať vlasy.
Všetko, čo skutočne potrebuješ,

Je byť populárna.
Pomôžem ti stať sa populárnou!
Budeš sa stretávať so správnou kohortou.
Budeš dobrá v športe.
Budeš poznať slang, ktorý musíš vedieť.
Tak začnime,
pretože máš pred sebou príšerne dlhú cestu.

Nenechaj sa uraziť mojimi úprimnými analýzami.
Bez to ako osobné dialýzy.
Teraz, keď som sa rozhodla stať sa kamarátkou,
sestrou a poradkyňou.
Nie je tu nikto múdrejší,
nie keď príde na popularitu.
Viem o popularite.
A s mojou pomocou
budeš tým, kým budeš,
namiesto toho, kým si bezútešne bola, si.
Nič ťa nezastaví
pred tým, aby si sa stala
populárnou.

La la la la
Urobíme z teba
Populárnu.

Keď vidím depresívne stvorenia
s neatraktívnymi funkciami,
pripomínam ich pre ich vlastné dobro,
aby premýšľali
nad oslavovaním hlavy štátu.
Špeciálne veľkých komunikátorov.
Či majú mozgy alebo znalosti?
Nechci ma rozosmiať!

Boli populárni! Prosím ťa -
Všetko je to o popularite!
Nie je to o schopnostiach.
Je to o spôsobe, akým si vnímaná.
Takže je to veľmi šikovné byť
veľmi veľmi populárna
Ako ja!

Nuž, slečna Elphaba, pozrime sa na teba.
Si nádherná.

ELPHABA
Musím ísť.

GLINDA
Nemáš za čo!
Napriek tvojím protestom,
tvojmu nezáujmu,
viem, že to tajne
znesieš a vydržíš.
Tvoju novo nájdenú popularitu.
La la la la
Budeš populárna.
Ale nie tak populárna
Ako ja!
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy