Texty písní William Control Noir Dorian Gray

Dorian Gray

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Live through the ages
Witness my friends rust and turn to ash
Break down in phases
And yet my skin is perfect glass

I have kept this portrait in pristine care
I have kept my secret well
Until the day comes when the loneliness
Is oh too much to bare

Would you embrace me with open arms?
Would you encase me in a picture of my heart?
Dorian Gray

Already headed to hell
Take me away
Pick a side and place a bet
Dorian Gray

Have you something to sell
I’ve got your bodice and your dress
Turn back the time
To the fearless boy
I was so long ago

She is love she is filth she can destroy my soul
“Intellect in itself is a mode of exaggeration”
“An artist should create beautiful things but should put nothing of his own life into them”
“The only way to get rid of a temptation is to yield to it”
“If the cave man had known how to laugh history would have been different”

I have kept my portrait clean
I have kept my secret well
Now the day has come
The sun has burned away
Follow me
Žiju přes čas
Svědek, jak moji přátelé hnijí a obrací se v prach
Rozkládají se ve fázích
Zatímco má kůže je dokonale skleněná

Zachoval jsem tento portrét nedotčený
Zachoval jsem mé tajemství dobře
Až přijde den samoty
Je to příliš nahé

Obejmula bys mě s otevřenou náručí?
Obalila bys mě do obrazu mého srdce?
Dorian Gray

Už šel do pekla
Vezmi mě pryč
Zvol si stranu a vsaď
Dorian Gray

Máš něco na prodej
Já mám tvůj živůtek a tvé šaty
Vrať čas
Pro nebojácného chlapce
Byla to tak dlouhá doba

Ona je láska, ona je špína, ona může zničit mou duši
"Intelekt je sám o sobě způsob nadsázky"
"A umělec má tvořit krásné věci, ale neměl by do nich dávat nic vlastního"
"Jediný způsob, jak se zbavit pokušení je dát ho"
"Pokud se jeskynní muž uměl smát, historie mohla být jiná"

Zachoval jsem svůj portrét čistý
Zachoval jsem své tajemství dobře
Teď ten den přišel
Slunce shořelo
Následuj mě
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy