Texty písní Winterhorde Underwatermoon The Shell

The Shell

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Hear me - The breath of ocean
See me - The shape of grace
Touch me - But you can't find me
Feel me - The cold of death

Like a shell on the bottom I lay and decay
Under shimmering stars of your heaven
I've been waiting too long for this day and
I feel it has come to me now...
Slyšíš mne - Dech oceánu
Vidíš mne - Půvabný tvar
Dotýkáš se mne - Ale nemůžeš mě najít
Cítíš mne - Chlad smrti.

Jako mušle na dně, jsem ležel a upadal
Pod třpytivými hvězdami tvého nebe
Tak dlouho jsem na tento den čekal a
teď cítím, že to přichází
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy