Texty písní Wu-Tang Clan Iron Flag Uzi (Pinky Ring)

Uzi (Pinky Ring)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[U-God]
Yo.. yeah
Don't erase none of that good shit in the beginnin
Yo.. spill drinks on ya, get stank on ya
Yo.. yo.. pinky ring shit, yo
That pinky ring shit yo

It's that pinky ring shit, the legend of masked kid
Shoot out the speakers when my guns get jurassic
Superbad, who am I? Dolemite classic
The vandal's back, hands on Angela Bassett
I handle my plastic, gunplay I mastered
No coke, dope mixed down with acid on record
Broken down and crafted in seconds
Lady's choice, the golden voice still peppered
Better, respect it, bitch believe
I pull rabbits out the hat, tricks up my sleeves
I air out the showroom, the shit can breathe
Fix your weave, behold my expertise

[Chorus: Wu-Tang Clan]
I got my uzi back - you dudes is wack, face it the Wu is back
I got my uzi back - you dudes is wack, face it the Wu is back

[Raekwon the Chef]
Take it back to the (?), leanin gettin rec room punch
We in them authentic alley switchin joints
Major general niggaz, five stars
Both arms rock when coke dropped we read a hundred niggaz palms
Silencers, garbage bags of hash
For every cop we paid retired now the nigga on smash
Gash you out your burner fast
You swing down hatin me now respect get your fingers off the glass

[Chorus]

[Ghostface Killah]
Yo what the fuck yo?! Yo what the fuck y'all comin for?
Get the fuck away from my door!
We got big guns in here, coke over there
With blue bag and E pills stashed under the chair
And there's Boss Hog black and white pit with the pink lips
Stan thought he was soft 'til he bit his fingers
The shit had me dyin yo, big fat nigga bleedin
Big cat nigga all season
On the beach truck, stuck with Hawaiian ice
Diamond twice the whole city thought I bought FUBU
Blew you, authentic doodoo, picture the fog iced out
Eighteen karat rap between noodles

[Chorus]

[RZA]
Up at Killa Bee headquarters, full rips is poured up
I saw (?) sippin Henny from a iced out cup
Yo with the blunt, two-way vibratin off the hip
I sit took, three drags off the honey-dip
Now what you talkin? You see my gold fronts sparkin?
Ain't tryin to hear what you dogs be barkin
Read the headline, that was blast on today's Post
Dead King, thought he could ace Ghost
Queen, couldn't even jack Monk
Probably find him in Doc Doom's back trunk
Bdoodoodoo! I'm up at the Wu library
Readin Malcolm's, ".. Any Means Necessary"

[Method Man]
John John, Bacardi straight up hold the ice
So nice like New York they had to name him twice
Name your price, I black out then change the lights
Give you the same advice that I gave my wife
Don't fuck with mine, Clan give you lumps in nine
Let the smoke cloud clear so the sun can shine
Culture shock, for some of us that's all we got
Whether you ball or not, you can all be shot

[Inspectah Deck]
New York, New York, legendary rhyme boss
Code name Charley Horse, bust with blind force
I smash set it and wreck for cash credit or check
You crabs test, can't measure the threat
I dance on a nigga like my name's Zab Judah
Rap barracuda, three XL kahuna
Sure to get it perkin and cause a disturbance
I'm thirstin, feel what I feel then we can merge then
Creep it through the states in V8's and 12's
My weight's hell, fuck with me then brace yourself
The Noble, Sir I mass mogul
Known to blast vocals, and move global on you locals

[Masta Killa]
This is grown man talkin, coward I split your head
I'm from the East where the streets run red from the bloodshed
Hit Chef for the rice and peas
Nuff respect Father E tumbled at ease
My brothers can't wait to squeeze the automatic
They need wreck like a drug dealer need a addict
Floatin on the 95, sting like a killer bee
Your hands can't hit what your eyes can't see

[GZA]
From dark matter to the big crunch
The vocals came in a bunch without one punch
Rare glimpse from the, strictly advanced, proved unstoppable
Reputation enhanced, since the cause was probable
So you compare contrast but don't blast
through extreme depths, with the pen I hold fast
Watch the block thirst for one became all
Shot 'em with the long forgotten rainfall
Delivered in a vivid fashion with simplicity
The blind couldn't verify the authenticity
The rhyme came from the pressure of heat
Then it was laid out, on the ground to pave streets

[Chorus]

[scratching "soooooooooooo" until fade]
[U-bůh]
Yo.. ano
Nevymažou žádný z toho dobrého lejna v beginnin
Yo.. rozlít nápoje na ya, dostat zapáchal na ya
Yo.. yo.. malíčkové prstenové lejno, yo
To malíčkové prstenové lejno yo

To je to malíčkové prstenové lejno, legenda maskovaného dítěte
Vyletět reproduktory když mé zbraně dostanou se jurassic
Superbad, kdo já jsem? Dolemite klasika
Vandal je zpět, předá Angelu Bassettovou
Já se zabývám mým plastem, gunplay já jsem zvládl
Žádná kola, droga se mísila dole s kyselinou v záznamu
Vylámaný a crafted během několika sekund
Dáma má výběr, zlatý hlas ještě zasypal
Lepší, respektovat to, fena věřit
Já stáhnu králíky klobouk, triky zvyšují mé rukávy
Já vysílám ven předváděcí místnost, lejno může dýchat
Fix vaše tkát, spatřit mou kvalifikaci

[Chór: Wu-Tang klan]
Já jsem dostal má záda uzi - vy šviháci wack, stát před tím Wu je zpět
Já jsem dostal má záda uzi - vy šviháci wack, stát před tím Wu je zpět

[Raekwon kuchař]
Vrátit to k (?), gettin leanin rec šídlo místnosti
My v nich původní ulička switchin klouby
Hlavní generál niggaz, pět hvězd
Obě paže se houpou, když kola klesla my jsme četli sto niggaz palem
Silencers, pytle na smetí mřížky
Pro každého policajta my jsme platili vysloužilý nyní nigga na bouračce
Rozseknout vás ven vaše vypalovačka rychle
Vy sklopíte hatin mě nyní respektovat dostat vaše prsty mimo sklenici

[Chór]

[Ghostface Killah]
Yo co se vyspat s yo?! Yo co souložit y'all comin pro?
Dostat souložit pryč od mých dveří!
My jsme dostali velká zvířata v tady, kola tam
S modrou taškou a E pilulky ukrývané pod židlí
A tam je prase šéfa černý a bílý důl s růžovými rty
Stan si myslel, že on byl měkký ' til on kousl jeho prsty
Lejno mělo mě dyin yo, velké tučné nigga bleedin
Kočkovitá šelma nigga celé období
Na kamionu pláže, zůstával u havajského leda
Diamond dvakrát celé město si myslelo, že já jsem koupil FUBU
Odfoukl vás, původní doodoo, si představit mlhu glazovaný ven
Osmnáct karat hovoří mezi nudlemi

[Chór]

[RZA]
Nahoru na Killa Bee ústředí, plné útržky je hrnul se nahoru
Já jsem viděl (?) sippin Henny ze glazovaném vnějším šálku
Yo s neomaleným, dvousměrným vibratin mimo bok
Já sedím bral, tři odtáhne med-ponoření
Nyní co vy jste talkin? Vy vidíte mé zlaté přední strany sparkin?
Tryin slyšet co vy psi jsou barkin
Četl titulek, to byl výbuch na dnešní poště
Mrtvý král, myslel si on mohlo by eso Ghost
Královna, mohl ne dokonce napínat Monka
Pravděpodobně nacházet jej v doktorovi osud je zpět kmen
Bdoodoodoo! Já jsem nahoru ve Wu knihovně
Readin Malcolm je,”.. Nějaké prostředky nutný”

[Muž metody]
John John, Bacardi rovně nahoru drží led
Tak hezký jako New York oni museli jmenovat jej dvakrát
Stanovit vaši cenu, já zcenzoruji pak změním světla
Dát vám stejnou radu, že já jsem dával mou manželku
Nesouloží s dolem, klan dát vám hroudy v devět
Nechal kouř zahalit jasný tak slunce může zářit
Kulturní šok, pro některé nás to je vše my jsme dostali
Zda vy stočíte nebo ne, vy mohou všichni být stříleni

[Inspectah paluba]
New York, New York, legendární rýmový šéf
Krycí jméno Charley kůň, krach se slepou sílou
Já se rozbiji dát to a zkrachovat pro úvěr hotovosti nebo kontrolu
Vy test krabů, moci ne změřit hrozbu
Já tančím na nigga jako mé jméno je Zab Judah
Klepnout barracuda, tři XL kahuna
Jistý, že sežene tomu perkin a způsobí znepokojení
Já jsem thirstin, se cítit jako co já cítím se pak my můžeme ponořit se pak
Přesunovat to přes státy v V8 a 12
Peklo mé váhy, souložit se mnou pak se posílit
Noble, pane já hromadím magnáta
Známý vokálům výbuchu a pohybu globální na vás locals

[Masta Killa]
Toto je urostlý člověk talkin, zbabělec já jsem rozdělil vaši hlavu
Já jsem od východu kde ulice provozují červenou od krveprolití
Kuchař hitu pro rýži a hrachy
Nuff respektuje Father E spadl v klidu
Moji bratři nemohou čekat, že zmáčkne automat
Oni potřebují trosku jako překupník drog potřebovat narkomana
Floatin na 95, žihadlo jako včelí bojovnice
Vaše ruce nemohou udeřit do čeho vaše oči nemohou vidět

[GZA]
Od tmavé záležitosti k velkému křupnutí
Vokály vešly do party bez jednoho šídla
Unikátní letmý pohled od, přísně postupoval, ukázal se nezastavitelný
Pověst zvýšila od té doby, co příčina byla pravděpodobná
Tak vy srovnáte kontrast ale neodstřelí
přes extrémní hloubky, s perem já držím rychle
Sledovat blok žízeň po jednom stala se všemi
Střílel ' em s dlouhou zapomenutou dešťovou srážkou
Doručoval v živé módě se jednoduchostí
Slepý nemohl ověřit pravost
Rým přišel z tlaku tepla
Pak to bylo vyloženo, na zemi dláždit ulice

[Chór]
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy