Texty písní Xandria Kill the Sun [EP] Wisdom

Wisdom

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

we scintillate like cedar stones
in plasma veil as ancient ones
in cold war years you were my fears
but just to gain the power to reign

satan's blood in our veins
the pigfaced mud will be slain
but noone dies when blacksea's dry
and noone kill. forever this will
our wisdom be

now you're asking
what are you living for
no sense of life
and none afterwards
what I call wisdom is a flower
that can seldom be found
but not in illusions
you only use to find
a way out
Třpytíme se jako zkamenělé cedry
V závoji plazmy jako ti prastaří
V letech studené války tys byl můj strach
Ale jen pro získání moci k vládě

Ďáblova krev je v našich žilách
Špína s prasečí tváří bude zabita
Ale nikdo nezemře, až Černé moře vyschne
a nikdo nezabije. Navždy bude
toto naší moudrostí

Teď se ptáte
Pro co žijete
Bez významu života
Ani po životě
To, čemu říkám moudrost, je květina
Která může být nalezena jen zřídka
Ale ne v iluzích
Kdysi jste našli
Cesty ven
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy