Texty písní Xandria Neverworld's End Blood On My Hands

Blood On My Hands

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Silver stars in my black night
Cold as ice but beautiful
Wandering through broken shadows
The river of life is all filled with sins
The water I drink is the blood on my hands

No-one sees how I'm burning
No-one feels this yearning
So come taste this black poison - You never reach this heart
And forgive my obsession - Something tears me apart
From myself

Silver stars...

Waiting for my damnation - your prosecutor's here
In my own accusation - you can't run from yourself
Oh we're living these lies all alone
So come on and throw the stone

Silver stars...

Pray to the gods I have sold in this game of live and let die
Pray for my soul in this world to deliver me from my sins
Pray...

All that's been and all I see now
Only a ghost of what I called...

Silver stars...
Stříbrné hvězdy v mé černé noci
Studené jako led, ale nádherné
Putování přes rozbité stíny
Řeka života je zcela naplněna hříchy
Voda, kterou piju je krev na mých rukách

Nikdo nevdí jak hořím
Nikdo necítí jak toužím
Tak pojď ochutnat černý jed - Nikdy nedosáhneš tohoto srdce
A omluv mou posedlost - Něco mě tahá stranou ode mne

Stříbrné hvězdy...

Čekám na mé prokletí - váš žalobce je zde
V mé vlastní žalobě - nemůžeš od sebe utéct
Oh, žijeme v těchto lžích úplně sami
Tak pojď a vyhoď ten kámen

Stříbrné hvězdy...

Modlete se k bohům prodal jsem v této hře života a nechal zemřít
Modlete se za mou duši v tomto světě abyste mě osvobodili od mých hříchů
Modlete se...

Vše co bylo a co teď vidím
Jedině duch toho, co jsem volal

Stříbrné hvězdy...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy