Texty písní Xandria Neverworld's End Valentine

Valentine

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Be the valentine, rip the heart of mine
Give your innocence to the brightest of dreams
This is harvest time, taste the bloodred wine
Of this gilded art, it is spilled from my own heart

It's so hard to see my face
In the mirror's cold disgrace
I wonder what is this I have become
A childish forlorn wish
So easy to seduce
Seems like it's just one step to fall down

Be the valentine...

I can hardly write these lines
Cause I already have signed
My name across the wall of prayers
Now I listen to my name
Sounding like a blame
I close my eyes and start to sing my song

Be the valentine...

If I'm looking back behind
To long forgotten times
There's something that is burning on and on

I live in memories, cast into melodies
They die in harmony with greed and treachery

Pactum fraudis - sanguinans

How can I run from this hurting,
Neverending pain
Buď miláček, rozervi mé srdce
Dej svou nevinnost nejzářivějším snům
Je čas sklizně, ochutnej rudé víno
Z pozlaceného umění vylité z mého srdce

Je těžké vidět svou tvář
V lhostejnosti zrcadla
Zajímalo by mě čím jsem se to stala
Dětinské zoufalé přání
Které mě snadno svede
Vypadá to, že ještě udělám krok a zřítím se

Buď miláček...

Těžko se píšou tyto řádky
Protože jsem už podepsala
Své jméno přes zeď proseb
A teď naslouchám svému jménu
Co zní jako obvinění
Zavřu své oči a začnu zpívat svou píseň

Buď miláček...

Když se ohlížíím zpět
Do dávno zapomenutých časů
Je to něco co dál a dál hoří

Žiju vzpomínkami, uchvácená melodiemi
Zmírají v harmonii s nenasytností a zradou

Dohoda podvodníků - krvácím

Jak můžu utéct před tím trápením
Nekonečnou bolestí
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy