Texty písní Xandria Salomé - The Seventh Veil Emotional Man

Emotional Man

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

Watch my poster on the wall
View my pictures on the magazines you store to have them all
Let me be your guiding light
Be the salt inside the wounds of your most ordinary life

Come closer - what you want is what you see
Desire - but you won't dare talk to me

So pure a lie - a hymn for the emotional man
So clean and shy - get it while you can
And yes, what I am is not what you see
Your interest's somewhere else
Your carnal longings make you all the same

Writing letters, sending mails
Offering me your honest interest in what's inside of me
No sins on your mind, of course
Pretend to intellectualize another wasted girl resource

You tell me - you knew what I need
So sorry - for the hypocrit I feed

So pure a lie...

Just a number in a game - you tell me I had a name
Creation of an industry - and not what you might think to see
Glorify an icon's shrine - whose image of me is not mine
Not to save you from your mess - tell you you may kiss...

So pure a lie...
Pozoruješ mé plakáty na zdi
Prohlížíš si mé portréty, které si schraňuješ, abys je měl všechny
Nech mě být tvým světlem, které tě provází
Buď solí v mých ranách tvého nejobyčejnějšího života

Pojď blíž - to, co chceš, je to, co vidíš
Touha - ale neodvážíš se na mě promluvit

Tak ryzí lež - chvalozpěv na emocionálního člověka
Tak čistý a plachý - ber, dokud můžeš
A ano, nejsem to, co vidíš
Tvůj zájem je někde jinde
Tvé tělesné touhy tě dělají stejným jako jsou všichni ostatní

Psaní dopisů, posílání pošty
Nabízíš mi svůj upřímný zájem o to, co je ve mně
V tvé mysli není žádný hřích, samozřejmě
Předstíráš, že racionálně přistupuješ k dalšímu zbytečnému plýtvání na dívce

Řekl jsi mi - věděl jsi, co potřebuji
Je mi líto - sytím své pokrytectví

Jak čistá lež...

Pouhé číslo ve hře - pověděl jsi mi, že jsem měla jméno
Vytvoření průmyslu - a ne to, co myslíš, že bys mohl vidět
Velebení svatyně idola - jehož pohled na mě, není můj
Nezachrání tě před tvým chaosem - říká, že ji můžeš políbit...

Tak čistá lež...
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy