Texty písní Xzibit At The Speed Of Life

At The Speed Of Life

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

[Intro:]

Listen you fuckers, you screwheads
Here's a man who won't take it anymore
A man who stood up against
The skunk, the kunts, the dogs, the fill, the shit
Here is some one who stood up
Here is...

Yeah! this is it for anybody usin bodies
presents, Xzibit movin at the speed of life
Yeah! check it

[Verse One:]

It took a long time comin but we waited
Xzibit went from underated
To now most antcipaded
never would of thought that I would rock your set
And get love and respect without no special effects
Only the rugged ruff shit that the hard rock need
Lyrics must contain more then just clothes bitches and weed
thinkin' how you like to see the next man bleed
Tryin to glority greed
Livin life at ridiculuos speed-indeed!
The main goal to achieve, is to succeed
Have it laid out for your seed
But the world gets colder every day by day
Physically, mentally gettin drained by L.A.
Trying to find piece of mind
is like trying to find a gold mine
it just wont happen
no time for relaxin
Real soldiers of fortune
the front line of the action
So never show a nigga what you packin'
"You know what i'm sayin'?"
It's too much weight to be juggling
who do you picture when you think about struggling
Kids in the bed, no food stomach bubbilin
Niggas in the E-class heavy drug smugglin

[Chorus:]

Movin...yeah!
yes movin...
At the speed of life

[Verse Two:]

And plus I feel that no style is darker than mine
There was a time it was all about beats and rhymes
But nowadays the blind just follow the blind
and when I die!
Niggas still recite these lines
to rock the heads, waterbeds citys and towns
Bringin strength to the masses that be holdin it down
the underground! to upper echelon and beyond
Xzibit rock and roll the streets like a vagabond
Nigga wanna trip you gettin dissed like a blond bitch
mackin to Farrakhan, I run game like a marathon
It's here today then tomorrow it's gone
It's the law of the land
a straight modern day babylon!

[Chorus:]

Movin...yeah! yeah! like this
Like this...at the speed of life
Ah! Bring it live, yeah!

[Verse Three:]

Xzibit lookin at the earth thru wide angles
I found a stairway to heaven in a city of lost angels
Where small situations turn to altercation
with a heavy ass price
'cause niggas don't fight no more!
before hip hop was all about drama
anything for a dollar before Kane fucked Madona
Xzibit maintain and stayed bent like a comma
Just me and my bottle
we shall lead not follow
Emcees be full of shit
but they style be hollow
it seems you've bitin off more
than you can possibly swallow
just a day in the life of a man named X
only blunt and latex for the oppisite sex
you see niggas comin thru to smoke and pay respect
ever since fifteen, I been ready for anything
whatever they bring in any shape, form or fashion
I live to the fullest and rip rhyme with a passion
but in the mean while if worse comes to worst
bust a round or bust a verse whatever comes first
Yeah! we got it locked down tight
Xzibit bring truth to the light
shit is movin at the speed of life

[Chorus:]

Movin...
At the speed of life
[Intro:]

Poslouchejte vy sráči, vy šroubů
Zde je člověk, který nebude trvat It Anymore
A muž, který stál proti
V skunk, že kunts, psi, zakládky, na hovno
Tady je někdo, kdo vstal
Tady je ...

Jo! a je to pro nikoho usin subjekty
dárky, Xzibit movin rychlostí života
Jo! mrkni na to

[Verse One:]

Trvalo to dlouho, ale sem jsme čekali
Xzibit odešel z underated
Chcete-li nyní nejvíce antcipaded
Nikdy by si myslel, že jsem ze by rock nastaveným
A získat lásku a úctu, aniž by žádné speciální efekty
Pouze robustní Ruff hovno, že hard rock potřeba
Slova musí obsahovat více než jen oblečení kurvy a plevelů
přemejšlel ', jak jste si přál, aby příští člověk krvácí
Glority to snažím hrabivosti
Livin života na ridiculuos rychlosti-ba!
Hlavním cílem je dosáhnout, je na cestě k úspěchu
Už je stanoven pro vaše potomstvo
Ale svět se dostává chladnější každý den po dni
Fyzicky, psychicky dostání máčením do L.A.
Snažím se najít kousek paměti
je jako chtít najít zlatý důl
to prostě zvyk se stalo
žádný čas na relaxin
Real vojáci štěstěny
frontové linii v akci
Takže nikdy ukázat, co si packin nigga '
"Víš, co jsem sayin '?"
Je tu příliš mnoho váhy, které mají být žonglování
Kdo si obrázek, pokud si myslíte o potýkání
Děti v posteli, žádné jídlo žaludek bubbilin
Niggas v e-Class těžkých drog smugglin

[Chorus:]

Movin ... yeah!
ano movin ...
Na rychlost života

[Verse dva:]

A navíc se domnívám, že žádný styl je tmavší než důl
Nebyl čas to všechno byla asi bije a rýmy
Ale dnes je slepá jen následovat nevidomé
a když umřu!
Niggas stále přednášet tyto řádky
rock do hlavy, waterbeds citys a měst
Bringin sílu k masám, že je to holdin
podzemí! na horní sledu i mimo ni
Xzibit rock and rollu v ulicích jako vagabund
Nigga chcete výlet vás dostání dissed rád blond mrcha jedna
MACKIN na Farrakhan jsem spustit hru jako maratonu
Je to tady dnes zítra pak je to pryč
Je to zákon o pozemních
rovně po moderní Babylón!

[Chorus:]

Movin ... yeah! yeah! takhle
Stejně jako tento ... při otáčkách života
Ah! Přiveďte ho živého, yeah!

[Verse Three:]

Xzibit hledal na Zemi prostřednictvím široké úhly
Našel jsem si Stairway to Heaven v městě ztracených andělů
Pokud se jedná o malé situace obrátit se hádka
s těžkým zadkem cena
'příčina niggas nemají žádný větší boj!
před Hip Hop bylo vše o drama
něco za dolar před Kane prdeli Madona
Xzibit udržovat a zůstal zahnutý jako čárka
Jen já a moje láhev
jsme se vést neřídí
Emcees být plný hoven
, ale jejich styl je dutý
zdá se, že jste bitin volno více
než si můžeš polykat
Jen jeden den v životě člověka s názvem X
jen tupé a latex pro oppisite sex
Vidíte niggas sem přes kouř a platit jde
Od té doby patnáct, jsem byl připraven na cokoli
ať přinesou jakýkoliv tvar, formu nebo módní
Žiju v co největší míře a rip rýmovat s vášní
, ale zároveň znamená, že pokud dojde na nejhorší horší
poprsí kulaté nebo poprsí jeden verš, co nastane dřív
Jo! Máme to zamčený stanoví přísné
Xzibit přinést pravdy na světlo
hovno je movin rychlostí života

[Chorus:]

Movin ...
Na rychlost života
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy