Texty písní Xzibit Concrentrate (san Quinn Remix)

Concrentrate (san Quinn Remix)

Zobrazit překlad písně ›

Skrýt překlad písně ›

{"Nam Myoho Renge Kyo" - repeat 8X}

[Chorus One: Xzibit over 4X of "Nam Myoho Renge Kyo"]
Concentrate, concentrate, concentrate, concentrate
Concentrate, concentrate, concentrate, concentrate

{"Nam Myoho Renge Kyo" continues to repeat in the background}

[Xzibit]
Meditate, levitate
Greetings from the Golden State
Mr. X, to the Z
Concentrate, come walk with me
Your shit sound so awkwardly
I don't rhyme I just stomp down beats
Real estate, section eight
Which one would you rather take?
Concentrate, move that weight
Show me how you regulate
Hold up, wait, that shit's fake
Get these niggaz up out my face
Shake the room, bend the spoon
Turn this up now, stay in tune
Hypnotized by the way she move
Take your time you might arrive too soon, hahahaha

[Chorus One]

[Chorus Two: Xzibit over 4X of "Nam Myoho Renge Kyo"]
Bring that back, what was that?
Oh my lord, she got back
So precise, so intact
Oh my God, who is that?

[San Quinn]
Look what I freak up, G's up, he's up
He's rough, all in my court never freeze up
They release us streets-less
Increase the rush of Californians speakin up
It won't be absent-minded
Still chasin money that I practice findin
Boy you know that Rick Rock beats is violent
You never been dumb, it don't hurt to try it
I'm the flyest gangsta, and I can do it
Better concentrate on the Hyphy Movement
X to the Z and the Quinn is live
Get some money out a ho so I can +Pimp My Ride+
Better take two, elevate and we're concentratin on booty shakin
and who you takin back for the bang (back for the bang)
I have a drink and pop my thizzle (pop my thizzle)
While you stop and drop and work your wiggle

[Chorus One] + [Chorus Two]

[Xzibit]
Breath control, touch yo' soul
Just maintain don't lose control
Participate, congratulate
Cause everything else'll be seen as hate
Remain in place, the same mindstate
Get off yo' ass and celebrate
Congregate, associate
Don't fuck yo'self procrastinate
Dilate, to an all time great
Calculate the next move I make
Crack the safe, keep that ace
in my waistband just in case
I'm no rat can't run yo' race
Not too good don't fit my taste
I love the way she make that shake
Makin it hard to concentrate

[Chorus Two] + [Chorus One]

[28 seconds of instrumental]

{"Nam Myoho Renge Kyo" - repeat 4X right before song's end}
( "Nam Myoho Renge kyo " - Opakuji 8X)

[Chorus One: Xzibit nad 4X of "Nam Myoho Renge kyo "]
Koncentrát, koncentrát, koncentrát, koncentrát
Koncentrát, koncentrát, koncentrát, koncentrát

( "Nam Myoho Renge kyo " i nadále opakovat v pozadí)

[Xzibit]
Meditovat, levitovat
Pozdravy z Golden stát
Mr. X, do Z
Koncentrát, pojď se mnou chodit
Vaše hovno zvuk tak nešikovně
Nemám rým jsem dupat dolů beatů
Nemovitosti, oddíl osm
Který z nich by vám spíše přijmou?
Soustřeď se, že tah hmotnost
Ukaž mi, jak si upravit
Počkej, počkej, to svinstvo je falešný
Získat tyto niggaz vytáhli svou tvář
Třepat pokoj, ohýbat lžíce
Zapněte tuto až nyní, pobyt v souzvuku
Hypnotized tím, jak se pohybovat
Dej si na čas můžete přijít příliš brzy, hahahaha

[Chorus Jedním]

[Chorus Dva: Xzibit nad 4X of "Nam Myoho Renge kyo "]
Přineste to zpátky, co to bylo?
Ach, můj pane, že dostala zpět
Tak přesná, tak neporušené
Ach můj bože, kdo to je?

[San Quinn]
Podívej, co jsem úchyl až G se děje, co se děje
Je to drsné, vše v mém soudu nikdy před mrazem nahoru
Jejich propuštění nás ulicích-méně
Zvýšení ruchu Californians speakin nahoru
To nebude chybět-smýšlející
Stále chasin peníze, které jsem praxe findin
Chlapče, víš, že Rick Rock beatů je násilný
Ty nikdy nebyla blbá, že nebudou bolet to zkusit
Já jsem flyest Gangsta, a to mohu udělat
Lépe se soustředit na hnutí Hyphy
X do Z a Quinn je žít
Získat peníze z jedno ho tak můžu Pimp My Ride
Lepší trvat dva, jeden a my jsme concentratin o booty shakin
a kdo si Takin zpět na třesku (zpět na třesku)
Mám pít a pop můj thizzle (pop můj thizzle)
I když jste přestal pracovat a pusť a vaše kroucení

[Chorus Jedním] [Chorus Dvě]

[Xzibit]
Breath kontrolu, dotek yo 'duše
Jen udržet neztrácejte kontrolu
Podílet, féliciter
Protože všechno else'll být vnímán jako nesnáším
Zůstat na svém místě, stejné mindstate
Slez ze yo 'zadek a oslavovat
Shromažďovat se, sdružovat
Nepoužívejte kurva yo'self odkládat
Dilatace, na celou dobu velký
Vypočítejte následující tah Vydělávám
Crack je v bezpečí, zachovat, aby eso
v mém opasek jen v případě,
Já nejsem krysa nelze spustit, yo 'závod
Není příliš dobré nevejdou můj vkus
Miluji způsob, jakým ji provést, že shake
Makin je těžké soustředit se

[Chorus Dvě] [Chorus Jedním]

[28 vteřin instrumentální]

( "Nam Myoho Renge kyo " - 4X opakovat těsně před tím, než písně z konce)
Interpreti podle abecedy Písničky podle abecedy